Eötvös Loránd Általános Iskola
és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Iskolatörténet

Tartalomjegyzék

A Szála-erdő helyén, 1962-1969. között nagy építkezés folyt. A korábban mindössze egyutcás pestszentlőrinci városrész családi házait lebontották, helyükre épült Brenner János Ybl-díjas építész tervei alapján a Lakatos úti lakótelep.

Kellett iskola is, hiszen az ideköltöző gyerekek eleinte a „piros iskola” udvarán felépített barakkokba jártak. A Lakatos-telepiek 1965. szeptember 1-jén vehették birtokba saját iskolájukat, és a 806 tanuló valamint 40 pedagógus igazán korszerű, sok kiegészítő helyiséggel rendelkező épületet kapott, melyet Brenner Jánosné tervezett. Az építkezés akkor 12,5 millió forintba került.

Alig négy év múlva már 935 gyerek koptatta a padokat immár 50 tanító és tanár irányításával. Közben megkezdődött a Havanna-lakótelep építése, az odaköltöző diákokat eleinte ide irányították. Nagyon nagy lett a zsúfoltság, kétműszakos tanítás folyt, az alsó tagozat váltott a felső tagozattal, délelőtt, délután. Reggel 6 órától 18 óráig üzemelt az iskola. A tanulókat busszal szállították, és szinte minden kis zugban foglalkozások voltak.

Ennek ellenére nem vallottunk szégyent az oktató-nevelő munkánkkal, hiszen a reggeltől estig működő iskola diákjai egyre sikeresebbek lettek a kerületi tanulmányi és sportversenyeken. Az elhelyezési gondokat tovább növelte, hogy a tanulólétszám l969-ben elérte az 1200 főt. Főleg pedagógiai okok miatt az iskola irányítását átalakították, azaz egy épületben két önálló általános iskolát hoztak létre, 1-es és 2-es elnevezéssel, Szigeti György és Sipos Kálmán igazgatók vezetésével.

A Havanna-lakótelepen – közben – felépültek az iskolák, így a Lakatos úti iskola tanulólétszáma jelentősen csökkent, s 1976-ra ismét egy iskola működött az épületben. Az intézményt továbbra is Szigeti György irányította l98l-es nyugdíjba vonulásáig.

Az iskola történetéhez hozzátartozott a kisdobos- és az úttörőélet is. Kimondottan sikeresek voltak a Radnóti Miklós és az Eötvös Loránd neveket viselő úttörőcsapatok, melyek Szalay Sándorné és Várkonyi Józsefné csapatvezetők irányításával számos mozgalmi elismerésben részesültek.

A kiváló tanulók, az iskolát segítő szülők valamint a nyugdíjba vonuló pedagógusok eredményeinek elismerésére 1976-ban megalapította az iskola tantestülete az Eötvös-becsületdíjat. Ezt a kitüntetést azóta is a tanulók szavazatai illetve a tantestület határozatai alapján kapják azok, akik a legtöbbet tették az iskoláért.

Az l981-es esztendő fontos éve volt az iskolának. Arculatot kapott az intézmény azzal, hogy testnevelés tagozatossá vált, a fővárosi Spartacus SE sportiskolája lettünk.

A következő évben már négy osztály működött. Három testnevelő látta el a Spartacus SE által patronált osztályok óráit: Gyulai Gézáné tapasztalt testnevelő, Takácsné Christián Klára akkor pályakezdő és Csaba Gábor akkor 35 éve tanító kerületi munkaközösség-vezető és kerületi sportszervező. A kerületi eredményeket követték a budapesti és csaknem minden évben az országos versenyeken elnyert igen sok arany-, ezüst-, bronzérem és egyéb helyezések.

Iskolánk megfelelt a személyi és tárgyi feltételeknek, hiszen volt két tornatermünk, két sportudvarunk és szertárainkban megtalálhatók voltak mindazok a szerek, melyekkel a tagozati követelményeket teljesíteni tudtuk. Számos más sportegyesületben is sikeresen szerepeltek tanulóink. Magyar válogatottak lettek, de számtalan magyar bajnok is nevelődött a Lakatos utcában. 1991-ben két magyar bajnokságot szereztek diákjaink. Számtalan serleg díszíti ma is vitrinjeinket.

Megváltozott tehát az iskola struktúrája, melyet már az új igazgató, Bondor Jánosné irányított.

A következő években ismét növekedett a tanulók létszáma, és a zsúfoltság elkerülése miatt az akkor épülő Karinthy Gimnázium négy tantermét foglalhatták el gyermekeink. Ma iskolánk tanulólétszáma 400 fő körül van. Ők már kényelmesen, saját osztálytantermekben, kiválóan felszerelt szaktantermekben tanulhatnak.

A folyamatos szerkezeti és szervezeti változások ellenére kitűnő, máig emlékezetes tanító és tanár személyiségek, rengeteg szabadidős programmal tették és teszik ma is felejthetetlenné az általános iskolai éveket diákjaink számára. Nyári táborokat szerveztünk a Balatonon, a hegyekben, az erdei iskolákban vagy éppen külföldön. Számolhatatlanul sok szakkör, sportdélután, színház-, mozi- és múzeumlátogatás, osztálykirándulás vált mára már izgalmas emlékké.

A németországi Lutherstadt Eisleben iskolával l985-ben testvériskola kapcsolatot építettünk ki, és éveken keresztül hol ők töltötték el a nyári vakációt a Balatonon, hol mi nyaraltunk náluk. Közben diákjaink szépen haladtak a német nyelv tanulásában.

Az iskola technikai fejlesztése mindig követte a korszerű pedagógiai módszereket. Zártláncú tévérendszer, írásvetítők, diavetítők, magnók, térképek, demonstrációs táblák, stb. álltak a pedagógusok és a gyerekek rendelkezésére. Két tornaterem, kézilabdapályák sok-sok tornaeszközzel segítették, illetve segítik ma is a testedzést. De volt saját újságunk is! Az Eötvös Híradó negyedszázadon keresztül adott lehetőséget diákjainknak, hogy írásaikkal, verseikkel maradandót hagyományozzanak az utókorra.

Tanulóink a 14.000 kötetes könyvtárban informálódhatnak, de a kerületi zeneiskola kihelyezett tagozatán is sokan tanultak meg az elmúlt fél évszázad alatt zongorázni, gitározni, klarinétozni, furulyázni, citerázni.

A kilencvenes évek elején számos változás történt iskolánkban. A testnevelés tagozat működtetése a Spartacus SE kivonulása miatt egyre nehezebbé vált, ugyanakkor a szülői és társadalmi igények szükségessé tették az iskola arculatváltását. 1998-tól kezdve a számítástechnika, az idegen nyelv és a matematika emelt óraszámokban történő tanítása vált az iskola fő profiljává. Két számítástechnikai termet hoztunk létre, kitűnően felszerelve, de az angol nyelvet is két nyelvi teremben tartjuk – immáron négy nyelvtanárral. Sok segítséget adunk a diszlexia-prevenciós képzés során az arra rászoruló kisgyermekeknek.

Eötvös Loránd világhírű tudós hajdani nyaralója az iskolától nem messze állt, ott végezte szabadtéri ingakísérleteit. Borics Pál szobrászművész a kísérletek színhelyén 1970-ben egy mészkőből faragott szobrot állított fel, melynek kicsinyített mását az iskolának ajándékozta. Intézményünk a nagy tudós munkássága előtt tisztelegve vette fel a nevét l999. szeptember 1-jén.

Eötvös Loránd halálának évfordulóján iskolánk tanulói koszorú elhelyezésével adóznak a tudós emlékének.

Az immár félévszázados épület ma is kiszolgálja több száz tanulóját. A számos szaktanterem a legkorszerűbb eszközökkel segíti az oktatást. Délután a napközi ellátás mellett tehetséggondozó és felzárkóztató foglakozások, valamint szak- és sportkörök segítik diákjainkat a tanulásban, a testedzésben.

Sok eseményekben és sikerekben gazdag esztendő telt el. Nagyon remélem, hogy a hagyományokat folytatni tudjuk, és az Eötvös Loránd Általános Iskola nevéhez méltóan segíti diákjait a mindennapi élethez szükséges tudás megszerzésében.

Várkonyi Józsefné

egyik alapító