Eötvös Loránd Általános Iskola
és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Logopédia

Iskolánkban első és második évfolyamon több mint 20 éve egy-egy diszlexia-prevenciós /logopédiai/ osztály működik.

Felismerve azt a tényt, hogy egyre több az olyan gyermek, akinek beszédhibája, beszédészlelése és megértése problémás, intenzív logopédiai terápiát igényel a kerület logopédusai, pedagógusai, az iskolaigazgatók, nevelési tanácsadó szakembere és az önkormányzat oktatási területén dolgozó munkatársai hívták életre ezt az oktatási formát.

Az a cél, hogy a második osztály végére a tanulók az iskolába lépéskor meglévő hátrányaikat behozzák: a tantervi követelményeket teljesítve a harmadik osztálytól a hagyományos iskolai osztályokban folytathassák tanulmányaikat.

A diszlexia-prevenció és a ráépülő olvasástanítás munkáltató, cselekedtető, mely a többi módszertől eltérő betűtanítási sorrendet alkalmaz. A hang-látás-beszédmozgás egységére épít, valamint beépíti a gyerekek általános nyelvi fejlesztését.

Tanulóink képesek a követelmények minimum vagy annál magasabb szinten történő elsajátítására. Rendszeresen figyelemmel kísérjük gyermekeink további fejlődését, tanulmányi eredményeik alakulását, és nagyon örülünk, hogy vannak kitűnő tanulóink is szép számmal.

Intézményünk a 2007-2008-as tanévtől lehetőséget kapott arra, hogy az addig 1-2. évfolyamon működő logopédiai osztályok 3-4. évfolyamon tovább működjenek, az ide járó gyerekek szüleinek nagy megelégedésére. Ötödik osztálytól a létszámtól függően lehetőség van arra, hogy az osztályközösség együtt maradjon és a fejlesztéseket az iskolában kapják meg. Pedagógiai munkánkat segítik a logopédusok, pedagógiai asszisztens, szurdopedagógusok, mozgásterapeuták, pszichológusok. Ezek a szakemberek iskolánkban korszerűen felszerelt, több helységből álló termekben végezhetik munkájukat.

Az eltelt években az SNI-s gyerekek számára egyre több olyan versenyt szerveznek kerületi és országos szinten, amely lehetőséget biztosít az esélyegyenlőség növelésére. Ezek a versenyek az integrációs folyamat szerves részét képezik.