Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!


Március 16-án elindult a tantermen kívüli digitális oktatás. A heti tanulmányi munka megszervezése iskolánkban az alábbi módon történik:

Minden hét elején (várhatóan keddi napon) az iskola honlapján táblázatos formában (osztályonként és tantárgyanként) közzé tesszük az adott hétre tervezett elvégzendő tanulmányi feladatokat (tananyag, kapcsolódó feladatok, a beszámolás módja és határideje). Alapjában egy hétre jelöljük meg a feladatot, de elképzelhető hogy hosszabb idő alatt elkészítendő feladatot jelölnek meg pedagógusaink.

A Kréta naplóban az órarend szerint haladunk. Az egyes órákhoz kacsolódó házi feladatoknál esetenként részletesebb útmutatást is adunk, linkeket, stb. (Elképzelhető, hogy egy heti több órás tantárgy egy órájához a teljes hét feladatigénye felkerül).

A fenti rendszer azt a könnyebbséget adja, hogy a tanulók, a szüleik és a pedagógusok is egyben látják egy osztály heti terhelését, valamint a más csatornán kapcsolódni nem tudó tanulók és szüleik kapcsolódni tudnak.

Pedagógusaink többféle módon kerülnek digitális kapcsolatba tanítványaikkal (Kréta, Google Classrom, levelezőrendszerek, telefon, Messenger, zárt Facebook, stb.

A fentiek szerint tehát osztálytól, tantárgytól, pedagógustól függően más módok is lehetségesek.

Tanáraink címei ezen a linken találhatók.

A nekik írt levél tárgysorában tüntessék fel a tanuló nevét, osztályát. Ne felejtsék el csatolni a szükséges fájlokat.

Országosan népszerű megoldás az elvégzett füzeti, munkafüzeti munkák lefényképezése, és elküldése telefonnal a tanári e-mail címekre.

Összefoglalva a tanulóknak az alábbi módok állnak rendelkezésükre feladataik megküldéséhez:

a)  A Krétában a pedagógus által rögzített házi feladathoz a tanulónak lehetősége van megoldást csatolni. Tekintsék meg az alábbi linket: 

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=37585577

b) A tanulók a pedagógus által megjelölt egyéb módokon is megküldhetik feladataikat. (Pl. más levelező rendszeren keresztül a pedagógus által megjelölt e-mail címre).

c) Más digitális csatornák is bevonásra kerülhetnek (Pl. Google Classroom stb.), melyek e-mail cím alapján a tanulók egyéni meghívásával indíthatók el.

A beadás módjára és a határidőkre figyeljenek a tanulók! A pedagógusok az önálló feladatok vagy beadott dolgozatok mellett a diákoknak heti vagy havi összesített értékelést is adhatnak, ahol a végső jegy meghatározásánál sokat számít, ha a gyermek a határidők betartásával küldi meg feladatait, illetve ha a meghatározott szempontok követésével készíti el tartalmilag a beküldött munkáit.

Felhívom a figyelmet arra, hogy mindenképpen keresni kell a kapcsolatot az iskolával. Amennyiben hozzáférési vagy pl egészségi ok miatt nem tudnak bekapcsolódni ebbe az oktatási formába, azt azonnal jelezzék az osztályfőnöknek. Az együttműködés feltétlenül szükséges, mert valamilyen értékelésre szükség lesz a tanév sikeres lezárásához. Aki jelzés nélkül nem kapcsolódik be, az olyan, mintha a normális tanítás alatt hiányozna, s ennek jogkövetkezményei ismertek.

Kérjük a tisztelt Szülőket, hogy támogassák és segítsék gyermekeiket abban, hogy a tantermen kívüli oktatásban eredményesen tudjanak részt venni.

Minden Családnak jó egészséget kívánunk!


Iskolavezetés