Eötvös Loránd Általános Iskola
és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Eötvös-díjasok

Eötvös-díj szabályzat

1. A Budapest, XVIII. ker. Lakatos út 30. sz. alatti Általános Iskola EÖTVÖS-díj elnevezéssel az iskola mindenkori 4-8. osztályos tanulói számára becsületdíjat alapít. A díjat iskolai évenként, 4-8.-os osztályonként egy-egy tanuló nyerheti el. A díj kiosztására évenként egyszer, a tanévzáró ünnepélyen kerül sor. Első alkalommal 1971 júniusában.

2. Az EÖTVÖS-díjra érdemesített tanulótársukat az egyes osztályok tagjai választják meg, titkos szavazással azok közül akik:

  •  a mindenkori folyó iskolai év során példamutató magatartásukkal és szorgalmukkal azt kiérdemelték,
  •  a tanítási órákon kívüli foglalkozások (szakkörök, sportkör, stb.) egyikén kiemelkedő eredményt értek el,
  •  az osztályközösség munkájában tevékenyen részt vállaltak.

3. Az EÖTVÖS-díjat az osztályból az kapja meg, aki valóban megérdemli, egymást követő években akár ugyanaz a tanuló is lehet. E díjnak folyamatosan tulajdonosa marad, s ezzel tagja az EÖTVÖS-díjasok közösségének.

4. Az EÖTVÖS-díj tulajdonosainak magatartásukkal és igyekezetükkel a díj rangjához méltóan kell viselkedniük. Ha valamelyik EÖTVÖS-díjas nem a díj szabályzatába foglaltaknak megfelelően viselkedik, akkor tőle a díj visszavonható. A díj visszavonására az a közösség jogosult, amelyik őt a becsületdíjasok közé emelte. A döntést a kizárttal az iskola igazgatója közli írásban, a visszavonás semmiféle megszégyenítéssel nem járhat.

5.  Az EÖTVÖS-díj minden leendő tagját a szabályzat erejével inti és kéri az alapító bizottság, hogy iskolánk munkájának a segítéséről soha meg ne feledkezzen.

6.  A 4-5-6-7-8. osztályokban az EÖTVÖS-díjra érdemesítettek közül 8. osztályban 1 fő - az osztály szavazata alapján – EÖTVÖS-plakett elismerésben részesülhet.

7.  Ha egy osztályban több, hasonlóan kiváló munkát végző EÖTVÖS-díjjal rendelkező tanuló van, akkor ezekből a gyerekekből kettő is kaphat EÖTVÖS-plakettet 8. osztály év végén.

8.  A szülők iskolatámogató munkájának elismeréseképpen az alsó, illetve felső tagozat zárásakor (4. és 8. tanév végén) osztályonként 1-1 szülő (indokolt esetben 2 szülő) részesülhet EÖTVÖS-plakett elismerésben az osztályfőnök előterjesztése alapján.

Eötvös-díjasaink a 2000-2001-es tanévtől

 

2000-2001 2001-2002 2002-2003 2018-2019
2003-2004 2004-2005 2005-2006 2019-2020
2006-2007 2007-2008 2008-2009 2020-2021
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2021-2022
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2022-2023  
2015-2016 2016-2017  2017-2018