Eötvös Loránd Általános Iskola
és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Márkiné Gácsi Mónika

Szakmai felkészültsége magas színvonalú. A tanórák tervezésében példaértékű tudatosság jellemzi. Változatos oktatási módszereket, eszközöket alkalmaz. Pedagógiai irányító munkájában határozottság jellemzi, mellyel párosul a bizalomteli légkör megteremtése és a pozitív visszajelzések dominanciája.

Kötelező óráin kívül is rendszeresen tart az arra rászoruló tanulóknak felzárkóztatást. Hatékony tehetséggondozásának köszönhetően diákjai több ízben szerepeltek eredményesen intézményi és kerületi prózamondó és helyesírási versenyeken.

Pályakezdése óta folyamatosan végez osztályfőnöki tevékenységet. Munkája e téren is kimagasló. Kedves, gyermekszerető pedagógus, aki tanítványaiban mindig a pozitívumot keresi. Elfogadó és befogadó osztálylégkört teremt. A közösségi nevelés színhelyeit tanórán kívülre is kiterjeszti, színház- és múzeumlátogatások, kirándulások szervezésével is igyekszik a kötelezőnél többet adni diákjainak. Jó kapcsolatot ápol tanítványai szüleivel, emberi és szakmai értékeit ők is messzemenően elismerik.

Az iskola arculatának alakításában, fejlesztésében aktív szerepet vállal: Intézményünk Eötvös kalandtáborának egyik kitalálója, vezetője. Iskolánkban egyik szervezője a „Határtalanul” pályázaton való részvételnek.

A nemzeti ünnepeinkről történő iskolai megemlékezésekre rendszeresen állít össze, tanít be rendkívül színvonalas, színházszerű előadásokat.

Mindennapi lelkiismeretes munkája, gyermekszeretete példa, mely hozzájárul iskolánk jó hírnevének, pozitív képének növeléséhez.

2009 óta az osztályfőnöki munkaközösség vezetője, és e tevékenysége során nemcsak a napi munkában segíti kollégáit, hanem az iskola pedagógiai céljainak, nevelési programjának megvalósításában is aktív szerepet vállal.

Kiváló szakmai tevékenységéért és példamutató gyermekcentrikus pedagógiai munkájáért részesült 2019-ben „A Kerület Tanára” elismerő címben.