Eötvös Loránd Általános Iskola
és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Szepesiné Fekecs Ildikó

Szepesiné Fekecs Ildikó Gyöngyi intézményünkhöz hűségesen ragaszkodó pedagógus, aki 1981 óta – első és egyetlen munkahelyeként - dolgozik iskolánkban. 1985-ben szerzett tanítói diplomát a Budapesti Tanítóképző Főiskolán. Majd 1989-ben végzett, mint történelem szakos általános iskolai tanár az ELTE Tanárképző Főiskolai Karán.

Kimagasló oktató-nevelő munkát végez. Tanórái színvonalasak, módszertanilag kiemelkedőek. Határozott, sokat nyújtó és következetes pedagógus, aki oktató-nevelő munkájának egészét a gyerekek és az iskola érdekeinek figyelembevételével szervezte és szervezi meg napjainkban is. Emellett kedves, elfogadó, gyermekszerető tanító, aki tanítványaiban mindig a pozitívumot keresi. Tanítványai szüleinek tiszteletét is élvezi. Tanított alsó és felső tagozaton egyaránt.

Munkáját a mai napig a lendületesség és a szakmaszeretet jellemzi. Példaként állítható a tantestületben az az osztályközösség, melyet 4 éven keresztül alakít, formál. Kimagasló osztályfőnöki tevékenységet is folytat.

Nyelvtan-helyesírás kerületi versenyeken tanítványai mindig eredményesen szerepelnek

A nemzeti ünnepeinkről történő iskolai megemlékezéseinkre rendszeresen állít össze, tanít be rendkívül színvonalas, színházszerű előadásokat.

Az alsó tagozat lezárásaként erdei iskolába viszi tanítványait. Hosszú éveken át vett részt tanulóink táboroztatásában.

Magatartásában példamutató. Emberi és szakmai értékeit munkatársai, tanítványai és azok szülei messzemenően elismerik.

38 éves kiemelkedő pedagógiai munkássága elismeréseként javasoljuk a Miniszter Elismerő Oklevelének odaítélését.

 

 

Budapest, 2019. január 3.