Eötvös Loránd Általános Iskola
és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Ökoiskola

 2011. májusában nyertük  el először a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Vidékfejlesztési Minisztérium által közösen létrehozott ÖKO iskola címet, majd 2014. decemberében másodszor is. 

Az elmúlt három év legfontosabb fejlesztései az ökoiskolai munka terén


Vállalt feladataink között szerepelt, hogy iskolánk udvarán kialakítunk egy kiskertet és a gyerekekkel közösen gondozzuk azt. Sajátos – lakótelepi - helyzetünkből adódóan, nagyon sok tanuló nem, vagy csak ritkán kerül közvetlen kapcsolatba a kerti növényekkel, ismeri meg azokat a kerti munkákat, amiket minden évben el kell végezni. A kiskertet egy elkülönített részén az iskolaudvarnak megcsináltuk. A kerületi Önkormányzat pályázati lehetőségeit (Zöld óvoda, zöld iskola; városszépítési és környezetvédelemre kiírt pályázatokon való részvétel, stb.) kihasználva, a pályázatokon nyert összegekből egynyári növényeket és tujákat vásároltunk, ültettünk el ezen a területen. A gyerekek körében meghirdettük, aki tud, otthonról hozzon virágmagot, stb. Természetesen a hozott palántákat, magokat saját maguk ültethették el. Kialakításra került egy sziklakert is ezen a területen. Az iskola tanulói gondnokságot vállaltak a kiskert fölött: gyomláltak, ültettek, locsoltak.


A fő feladatokat a napközis tanulók és a biológiai szakkör tagjai látták el. Sajnálatos módon a 2012/2013-as tanévben az iskolai vízfogyasztás a számlák alapján nagyon magasra szökött. Ennek oka az egész udvar alatt húzódó csővezeték meghibásodásából fakadt. A hiba megkeresése és elhárítása miatt az egész udvart – beleértve a kertünket is – fel kellett ásni. A hiba elhárítása után, a kertet újra kialakítottuk és folyamatosan gondozzuk.  A téli madáretetők, itatók kihelyezésénél erre a részre külön figyelmet fordítunk. Nagyon fontosnak tartottuk, hogy közvetlen tapasztalatot szerezzenek a növények és a kert gondozásáról, hiszen a későbbiek folyamán ennek hatására tudatosabban figyelnek a tágabb környezetükben lévő növényvilág megóvására is.

 Nem csak a növények, hanem az állatok védelme is fontos szerepet kapott eddigi munkánkban. A tanórákon (környezetismeret, természetismeret, biológia, olvasás, stb.) kiemelten foglalkoztunk a hazai védett növényekkel és állatokkal. A gyerekek választottak maguknak 1-1 „kedvencet”, amiről kutatómunkákat, kiselőadásokat, tablókat készítettek. Folyamatosan figyelemmel kísértük az „Év fája”, „Év madara”, „Év vadvirága” választásának alakulását, szavaztunk, majd a nyertesekről külön ismertető anyagokat, érdekességeket tettünk ki az Öko-faliújságra. Ezt az aulánkban állítottuk fel, ahol az intézménybe érkező szülők, vendégek is informálódhattak.


Vállalásaink között szerepelt egy tavasz projektnap megtartása. Ezen a napon az öko-szemlélet és a környezettudatos magatartás kialakítására és elmélyítésére helyeződött a hangsúly. A megújuló energiaforrásokkal, szelektív hulladékgyűjtéssel, a komposztálással, stb. foglalkoztunk.
A korosztálynak megfelelő feladatokat állítottunk össze ebben a témakörben az alsós és felsős tanulóknak egyaránt. Ez a tavaszi projektnap annyira jól sikerült, hogy azóta évente több alkalommal is tartunk egészségnapot is. Az egészségnapok témái között egy-egy alkalommal más-más terület kap hangsúlyt: az egészségmegőrzés, a mozgás és sport fontossága, egészséges táplálkozás, stb. Ezeken a napokon a gyerekek nagy örömmel vesznek részt a programokon, aktívak.  Ha az időjárás engedi ezeket a forgószínpad-szerű foglalkozásokat a szabadban tartjuk az iskola területén, vagy azon kívül.