Eötvös Loránd Általános Iskola
és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Fenntarthatósági Témahét

Fenntarthatósági Témahét 2018. április 23-27.

"A fenntarthatóságra való felkészítés egész életen át tartó tanulási és szocializációs folyamat, amely tájékozott és tevékeny állampolgárokat nevel, akik kreatív, problémamegoldó gondolkodásmóddal rendelkeznek, eligazodnak a természet-és környezet, a társadalom, a jog és a gazdaság terén, és etikusan felelős elkötelezettséget vállalnak egyéni vagy közös döntéseikért, tetteikért. Ezek az intézkedések biztosítják az egészséges környezetet és a hatékony gazdaságot a jövő számára." Globális felmelegedés, vízhiány, csökkenő energiakészlet, klímaváltozás. Ezek a veszélyek fenyegetik Földünket, ha gyorsan nem változtatunk szemléletünkön és magatartásunkon. A szemléletváltásra a gyermekek a legfogékonyabbak, épp ezért fontos, hogy már iskolás korban megismerjék a téma fontosságát és felfigyeljenek személyes érintettségükre, hiszen kis odafigyeléssel ők is sokat tehetnek a Föld védelméért.

Ebben az évben második alkalommal csatlakoztunk a Fenntarthatósági Témahét programjaihoz. Felső tagozaton az „Égig nőnek-e a fák?” projektnap került megvalósításra. Negyedikeseink „Mit mesél a természet?” és „Piacon vagy szupermarketben?” témaköreivel foglalkoztak.

A 3. a osztályosok is a „Mit mesél a természet?” projekt alapján összeállított feladatsorokat dolgoztak fel több napon keresztül a kooperatív technikák és új tanulási módszerek felhasználásával, életkori sajátosságaiknak megfelelően.

A gyerekek és mi pedagógusok is nagy lelkesedéssel vettünk részt a feladatok megvalósításában, megoldásában.