Eötvös Loránd Általános Iskola
és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Bemutatkozás

Tartalomjegyzék

Iskolánk alapvető céljai közé tartozik, hogy olyan tanulóközpontú, biztos ismereteket nyújtó, a továbbtanuláshoz erős alapokat adó intézmény legyen, melyben a gyermekek szabadon kibontakoztathatják képességeiket, egyéniségüket.

A szakmai munka segítése mellett a nyugodt körülményeket is biztosítja, hogy minden osztálynak újonnan berendezett saját tanterme van, emellett jól felszerelt szaktantermekben (wifi, digitális táblák, projektorok, laptopok) oktatjuk a földrajz, biológia, rajz, ének, technika, kémia, fizika, idegen nyelv, informatika tantárgyakat.

Könyvtárunk 14000 kötettel és internet kapcsolatos számítógépekkel áll a tanulók rendelkezésére. A zeneiskola hozzánk kihelyezett tagozatán szolfézs és hangszeres zene (zongora, furulya, oboa) oktatása folyik. Az iskolai logopédusok és a fejlesztő pedagógusok helyben foglalkoznak a tanulókkal. A rászoruló gyermekeknek intézményünkben hetente tart foglalkozást gyógytestnevelő szakember.

Az anyanyelv tanításánál a szótagoló – elemző – összetevő módszert alkalmazzuk. Dislexia-prevenciós osztályainkban Meixner módszerrel tanítunk. 

Második alkalommal nyertük el a megtisztelő ökoiskola címet, és ennek szellemében változatos programjainkkal is neveljük tanulóinkat a környezetünk megóvására is.

Hagyományőrző programunk keretében felelevenítjük a jeles napok népszokásait, hagyományait (Mihály-nap, szüret, Márton-nap, Lucázás, betlehemezés, kiszézés, farsang, húsvét, majális, stb.).

A napközis (1-6. évf.) és tanulószobai (7-8. évf.) ellátást és foglalkozást minden igénylőnek biztosítani tudjuk. 

Tanórán kívüli foglakozásainkon minden évfolyamon biztosítjuk a tehetséggondozást és a felzárkóztatást magyar nyelv és irodalom valamint matematika tantárgyakból. Változatos a tehetséggondozó és a szakköri kínálatunk is: középiskolai előkészítők, énekkar, biológia, kémia, fizika, informatika, kiadványszerkesztő, média, színjátszó, stb., valamint sportfoglalkozásaink: röplabda, kosárlabda, floorball, tánc, karate, baranta, stb. 

Színesek egyéb tanórán és iskolán kívüli programjaink: témahetek, projektnapok, ökoiskolai programok, erdei iskola, színház- és múzeumlátogatások, stb.