Magyar-angol két tannyelvű osztály

Speciális két tannyelvű képzés

Általánosan elfogadott nézet az, hogy minél korábban kezdenek a gyerekek nyelvet tanulni, annál sikeresebb nyelvhasználók lesznek később, hiszen a korai kezdéssel lehet megalapozni a nyelvtanulás iránti igény és érdeklődés kialakulását, a nyelvi alapok elsajátítását. Ilyen értelemben iskolánknak különösen nagy a felelőssége abban, hogy elindítsa a nebulókat a nyelvtanulás útján.
A két tanítási nyelvű oktatás célja, hogy az anyanyelvi és az idegen nyelvi tudást kiegyensúlyozottan fejlessze, a tanulók alkalmassá váljanak arra, hogy tanulmányaikat akár magyarul, akár idegen nyelven folytassák, illetve szakmájukat mind a két nyelven gyakorolják. Az intézményünk a jövő tanévtől 2020/21. tanév, angol két tannyelvű osztályt indít. A program keretében az angolt, mint idegen nyelvet heti öt órában bontott csoportokban tanítjuk, valamint felmenő rendszerben 1-8 évfolyamon három tantárgyat célnyelven tanítunk.

Special bilingual teaching programme

Bilingual education is an in-school program for students whose first language is not English or who have limited English skills. It is teaching a second language by relying heavily on the native language of the speaker.
The theory is that maintaining a strong sense of one's one culture and language is necessary to acquire another language and culture. It is the provision of special services to students whose primary language is not English; may include instruction in the primary language, training in English language skills, and development of multicultural awareness.
Within the programme all pupils have five foreign language lessons per week, which are taught in small groups. Three subjects are also taught in the chosen language in all year groups.