Eötvös Loránd Általános Iskola
és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Peerné Baksa Gabriella

A Kerület Tanára - 2007.

1986. óta dolgozik a kerületben, 1997. óta intézményünk magyartanára. Kimagasló oktató-nevelő munkát végez. Tanórái színvonalasak, módszertanilag kiemelkedőek. Emellett délutáni, esetenként iskolán kívüli foglalkozások (színház- és múzeumlátogatások) keretében is igyekszik a kötelezőnél többet adni tanítványainak. A felzárkóztatás mellett nagy figyelmet fordít a tehetséggondozásra is, pl. az általa vezetett színjátszó szakkörön. Iskolánkban elsőként alkalmazta a drámapedagógiát mint módszert magyar és osztályfőnöki órákon. Tanítványai minden évben nagyszerű eredményeket érnek el a helyesírás, vers- és prózamondás és egyéb kerületi tanulmányi versenyeken. A nemzeti ünnepeinkről történő iskolai megemlékezéseinkre rendszeresen állít össze, tanít be rendkívül színvonalas, színházszerű előadásokat.

Rendszeresen képzi magát a magyartanítás és a kapcsolódó, pl. drámapedagógia, valamint az informatika ismeretei bővítése területeken egyaránt. Évekig volt az osztályfőnöki munkaközösség vezetője. E tevékenysége során nemcsak a napi munkában segítette kollégáit, hanem az iskola pedagógiai céljainak, nevelési programjának megalkotásában is aktív szerepet vállalt.

Magatartásában példamutató. Emberi és szakmai értékeit kollégái messzemenően elismerik.