Eötvös Loránd Általános Iskola
és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Csoma Zoltánné

Csoma Zoltánné intézményünkhöz hűségesen ragaszkodó pedagógus, aki 1983 óta dolgozik iskolánkban. Előtte 1 évet tanított a szintén kerületi Kassa Utcai Általános Iskolában.

Kezdettől fogva nyitott volt az újdonságokra, folyamatosan képezte magát, szélesítette látókörét, segítve ezzel az összetett feladatok kiemelkedő színvonalú megoldását.

Majd szakmai tudását, tanítói alapdiplomáján kívül, még további három diploma (informatika, könyvtárostanár szak és mentortanári szakvizsga) megszerzésével gyarapította.

Határozott, sokat nyújtó és következetes pedagógus, aki oktató-nevelő munkájának egészét a gyerekek és az iskola érdekeinek figyelembevételével szervezte és szervezi meg napjainkban is. Emellett kedves, elfogadó, gyermekszerető tanár, aki tanítványaiban mindig a pozitívumot keresi. Tanítványai szüleinek tiszteletét is élvezi.

2013-tól a felsős reál munkaközösség vezetője. Munkatársai bármikor számíthatnak a segítségére, mindig készen áll az együttműködésre. Széleskörű tevékenységével az iskola pedagógiai céljainak, nevelési programjának megvalósításához is aktívan hozzájárul. Jó észrevételei, lényeglátása sokszor segíti a nevelőtestületet vagy annak tagjait egy-egy feladat végrehajtásában. Munkáját a mai napig a lendületesség és a szakmaszeretet jellemzi.

Innovatív ötleteivel igyekszik megújítani az iskola életét. Az Eötvös kalandtábornak - mely harmadik éve nagy népszerűségnek örvend tanítványaink körében - egyik kitalálója, megvalósítója. Intézményünkben tevékeny szervezője a „Határtalanul” pályázaton való részvételnek, melyen négy éve is részt vett, s jelenlegi 7. osztályával ebben a tanévben másodszor fog részt venni.

Talán nincs is olyan pedagógusa az intézménynek, akinek ne nyújtott volna informatikai segítséget az elmúlt évek alatt, de az iskola honlapjának szerkesztése is az ő feladata, továbbá az intézmény évenként megjelenő évkönyvének szerkesztését is nagy hozzáértéssel végzi.

Magatartásában példamutató. Emberi és szakmai értékeit munkatársai, tanítványai és azok szülei messzemenően elismerik.

37 éves kiemelkedő pedagógiai munkássága elismeréseként javasoljuk a Miniszter Elismerő Oklevelének odaítélését.

 

Budapest, 2019. január 3.

 

Kuba Gábor

intézményvezető