Eötvös Loránd Általános Iskola
és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Jámbrik Mihályné

A Kerület Tanítója - 2010.

Közel három évtizedes pedagógiai tevékenységével elismerést és megbecsülést vívott ki a szülők, a tanítványok és a tantestület körében. Sok száz diák kapott igen alapos ismereteket tőle, pályája kezdetén osztálytanítói munkája, az elmúlt évtizedben az informatika tanítása során. Kimagasló oktató-nevelő munkát végez. Pedagógiai munkáját a rendszeres önképzésre épülően a korszerű pedagógiai módszerek alkalmazása jellemzi. Tanítói és technika tanári diplomájának megszerzése után informatika műveltségterületi kiegészítő képzésen vett részt, majd a közoktatás-vezetői szakirányú továbbképzés keretében szakvizsgát tett.

Kollégái alsós munkaközösség-vezetőnek választották, majd 1999-től az intézmény alsó tagozatos igazgatóhelyettese. Vezetőhelyettesi gyakorlatában olyan attitűdöt és módszertani kultúrát képvisel, amellyel differenciáltan szolgálja mind a gyerekek, mind a beosztottak személyiségének kiteljesedését, egyéni sajátosságaik tiszteletben tartását. Munkáját mindig úgy végzi, intézkedéseiben, döntéseiben meghatározó – és kollégáit is erre ösztönzi-, hogy a gyermek, a tanuló mindenek felett álló érdeke érvényesüljön. Tevékenysége során nemcsak a napi munkában segíti kollégáit, hanem az iskola pedagógiai céljainak, nevelési programjának megalkotásában is aktív szerepet vállal. 2008-tól a kerületi igazgatóhelyettesi munkaközösség vezetője. Munkavégzésében pontos, konstruktív. Felelősségvállalása, hivatástudata munkabírása kiemelkedő.