Eötvös Loránd Általános Iskola
és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Apatininé Borbély Katalin

Pedagógus Szolgálati Emlékérem - 2008.

Az iskola egyik kiemelkedő egyénisége. Kitűnő szakmai felkészültségű. Kimagasló oktató-nevelő munkát végez. Tekintélye van a fiatalabb, és leendő pedagógusok előtt. Hihetetlen érzékkel foglalkozik a hátrányos helyzetű tanulókkal. Példaként állítható a tantestületben az az osztályközösség, melyet 2 éven keresztül alakít, formál. Aktívan részt vesz az iskola életében.

Magatartásában példamutató. Emberi és szakmai értékeit kollégái messzemenően elismerik. A nevelőtestület tagjai bátran fordulhatnak hozzá segítségért. Körültekintő, figyelmes kollégáival szemben.