Tájékoztató az étkezési díj átutalásáról

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk, hogy 2014. október hónapjától gyermeke intézményi étkezési térítési díját – az Ön választása alapján - átutalással is teljesítheti.

A gyermek étkeztetési díj készpénzben történő kiegyenlítésére a továbbiakban is lehetősége van a korábban megszokott módon.

Az átutalásos fizetési móddal kapcsolatos fontosabb teendők és tudnivalók:

A Tájékoztató melléklete szerinti Nyilatkozatot ki kell töltenie, melyet az intézmény gazdasági ügyintézőjének kell eljuttatnia. Amennyiben tanév közben kíván áttérni az átutalásos fizetési módra kérjük, hogy a nyilatkozatot az áttérés hónapját megelőző hónap 20. napjáig (tanítási szünet esetén, az azt megelőző tanítási napig) a gazdasági ügyintézőnek eljuttatni szíveskedjék.

A Nyilatkozatban kötelező étkezési típust választani, melyet adott hónapra vonatkozóan változtatni nem lehet, amennyiben az étkezési típust módosítani kívánja egy új Nyilatkozat megtételével teheti, melynek leadási határideje megegyezik a fentebb meghatározott, nyilatkozattételi határidővel.

Az átutalásos számlákról, illetve azok sztornózásáról a kiállítás után a CGR Menza program egy automatikus értesítést küld az Ön, nyilatkozatában megadott e-mail címére. Az e-mailben az utaláshoz szükséges adatok megtalálhatóak. A számlák minden hónap harmadik munkanapjáig kiállításra kerülnek, melyek a kiállítást követő tanítási napon a gazdasági ügyintézőnél átvehetőek.

A számla utalásakor minden esetben csak a számla azonosítóját (és nem a számla számát) a számlán megadott formátumban az utalás közleményében kötelező feltüntetni, ennek hiányában az átutalás beazonosíthatatlanná válik, és az átutalt összeg 5 munkanapon belül visszautalásra kerül.

A fizetési határidőn túl beérkező valamint nem a számlán szereplő összegben történő átutalásokat figyelmen kívül hagyjuk, az átutalt összegek visszautalásra kerülnek 5 munkanapon belül a kezdeményező fél részére.

A ki nem fizetett, vagy a fentiekben felsorolt okok miatt kiegyenlítetlen számlákról a fizetési határidő lejártát követő munkanapon sztornó számlát állítunk ki, mely a kiállítást követő tanítási napon a gazdasági ügyintézőnél átvehetőek. A sztornó számla kiállítása után, amennyiben kívánja, hogy gyermeke az adott hónapban étkezésben részesüljön, az étkezési térítési díj befizetésére kizárólag készpénzben nyílik mód. Ebben az esetben a fizetési mód készpénzesre állítódik vissza, tehát a következő hónaptól kezdődően átutalásos számla nem kerül kiállításra addig, míg új Nyilatkozat a rögzített szabályoknak megfelelően kiállításra illetve átadásra nem kerül.

A Nyilatkozat erre a linkre kattintva letölthető.

Az átutalással történő fizetés esetén az étkezési térítési díjkedvezményre való jogosultságot igazoló Igénylőlapot legkésőbb a befizetés hónapját megelőző hónap 20. napjáig (tanítási szünet eset én, az azt megelőző tanítási napig) a gazdasági ügyintéző részére kell eljuttatni A határidő elmulasztása esetén a kedvezményt csak visszamenőlegesen, egy hónapos eltolással tudjuk érvényesíteni.

Az átutalásos számla minden esetben egész hónapra kerül kiállításra, igazodva az intézmény tanítási, nevelési rendjéhez. Az ettől eltérő étkezési igények (pl. tört hónapra történő befizetés) befizetése csak készpénzben történő kiegyenlítéssel lehetséges. Az átutalásos fizetési mód választása esetén az étkezésre vonatkozó egyéb szabályok (pl. lemondás) változatlanok maradnak.

Az étkezési térítési díjjal kapcsolatos kérdéseivel kérjük, forduljon továbbra is bizalommal az intézmény gazdasági ügyintézőjéhez

Budapest, 2015. szeptember 04.

Tisztelettel:

Budapest Főváros XVIII. kerület Gazdasági Ellátó Szolgálat