Eötvös Loránd Általános Iskola
és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Szórakoztató töri

Tartalomjegyzék

A középkori magyar királyság virágkora és hanyatlása

 • I. Károly országa

  Az Anjou-ház, Károly Magyarországon, Tartományurak legyőzése          0.00-12.22 12 perc

  Reprodukciós kérdések

  • Mi volt az Anjouk jelképe?
  • Milyen volt a magyar királyi címerük?
  • Mi volt a király eredeti neve?
  • Milyen jogon akart uralkodni Magyarországon?
  • Kiket kellett legyőznie hatalma megszilárdítása érdekében?
  • Milyen esemény fenyegette életét Visegrádon?
  • Hogyan állt bosszút a merényletért?

  Gondolkodtató kérdés

  A magyar krónikások nagyon elítélték Károlyt ezért a bosszúért. Szerinted miért?

  Az első aranypénz Magyarországon 7.35-12.54.     5 perc

  Reprodukciós kérdések

  • Az európai arany hány százaléka került ki a magyarországi bányákból?
  • Mikor kezdődött az aranypénz verése hazánkban?
  • Mi volt a mintája a magyar aranypénznek?
  • Miért hívták forintnak?
  • Milyen fizetőeszközt használtak még az aranyforint mellett?

  Gondolkodtató kérdés

  • Szerinted a korban miért nem használnak sehol Európában papírpénzt?

  Visegrádi királytalálkozó, földesurak érdekeltté tétele        12.54-17.26    5 perc

  Reprodukciós kérdések

  • Melyik város okozott gondot a magyaroknak, cseheknek, lengyeleknek? Miért?
  • Melyik volt a három legjobb aranypénz Európában?
  • Miért tagadta le a földesúr, ha arany volt a földjén?
  • Mi lett a megoldás?

  Gondolkodtató kérdés

  • Ma milyen viszonyban van Magyarország, Lengyelország és Csehország?

  Ajánlott játék:

  Maczkó András oldala

  2. I. (Nagy) Lajos

   

  Csataterek – 5. rész: Capua, 1348     0.00-6.27        6 perc

  Reprodukciós kérdések

  • Miért indult el a nápolyi hadjárat?
  • Kik kísérték a lovagokat?
  • Mekkora volt a magyar sereg?
  • Magyar szokás szerint hogy kezdődött a csata?
  • Mi volt a csata döntő mozzanata?

  Gondolkodtató kérdések

  • Mi jelent a “tüntet” szó ebben az esetben?
  • Kik a zsoldosok? Miért volt Nagy Lajosnak sok zsoldos katonája? Milyen hibát követett el Lajos?

  Diósgyőr, Buda, Nagy Lajos birodalma, férfidivat  3.37-12-12.     9 perc

  Reprodukciós kérdések

  • Mi volt Lajos kedvenc elfoglaltsága?
  • Melyik volt a kedvenc vára?
  • Kiknek a vára lett a későbbiekben Diósgyőr?
  • Milyen hőmérséklet volt a vár szobáiban télen?
  • Hogyan látták el Budát vízzel ostrom idején?
  • Milyen területekre terjedt ki a magyar uralom?
  • Melyik ország királya volt még Lajos?
  • Milyen volt a férfidivat?

  Gondolkodtató kérdés

  Milyen tényezők tették lehetővé, hogy Lajos ilyen nagy uralkodó volt?

  Virtuális vártúrák, a diósgyőri vár     14.17-17.10.   3 perc

  térképek: Nagy Lajos birodalma

  Összefoglalás: Az Anjouk birodalma zanza.tv

   

  3. Zsigmond, a császár és király

   

  Ismétlés: Az Anjouk birodalma zanza.tv

  Zsigmond, magyar király és német-római császár   3.24-11.59.     8 perc

  Reprodukciós kérdések

  • Mi volt a Zsigmond által alapított lovagrend neve?
  • Ki volt Drakula?
  • Hogy látták el Budát vízzel Zsigmond idején?
  • És Mátyás idején?
  • Mi volt a herold feladata?
  • Hogy oldotta meg Zsigmond a pápaság problémáját?

  Gondolkodtató kérdés

  • Szerinted milyen bajok lehetnek abból, ha egy király külföldről akarja irányítani az országát?

  Huszita taktika, huszita harcmodor, vetítés  0.00-5.17.       5 perc

  Reprodukciós kérdések

  • Mi védi a szekerek oldalát?
  • Hogyan áll fel a szekérvár?
  • Milyen fegyverei vannak a huszitáknak?

  Gondolkodtató kérdés

  • Miért volt nehéz a lovagoknak a husziták ellen harcolni?

  Összefoglalás: Luxemburgi Zsigmond uralkodása zanza.tv

   

  4. Egy középkori város: Buda

   

  Virtuális séta a középkori Budán       0.00-1.31.       1,5 perc

  Reprodukciós kérdések

  • Ki gondoskodik a szemétről a városban?
  • Melyik a legnagyobb ünnep a városban?
  • Milyen nemzetiségű a bíró és az esküdtek?
  • Miért jár Budán büntetés?

  Gondolkodtató kérdés

  • Szerinted miért lett pont Buda az ország központja?

  Középkori vízmű a budai palotában  0.00-3.43.       4 perc

  Reprodukciós kérdések

  • Mi hajtotta a vízemelő kereket?
  • Hol helyezkedett el a vízvezeték?
  • Mi lehetett a szökőkút szerepe?

  Gondolkodtató kérdés

  • Mennyire fontos, hogy egy városban legyen vízvezeték?

  A budai vár Mátyás korában, digitális    0.00-1.20.       1 perc

  A budai királyi palota 1540 körül, digitális rekonstrukció        0.00-3.50.       4 perc

   

  5. Hunyadi János, a törökverő

   

  Mondák a magyar történelemből – 11 – Jankula - monda Hunyadi János származásáról 0.00-10.24.     10 perc

  Reprodukciós kérdések

  • Hogy hívták Hunyadi János anyukáját?
  • Minek volt a jelképe a gyűrű?
  • Miért látható egy holló a Hunyadiak címerében?
  • Mi volt a vár neve, amit adományként kapott a család?

  Gondolkodtató kérdés

  • Szerinted mennyire fontos, hogy egy hadvezér milyen származású?

  Mondák a magyar történelemből – 12 – Kemény Simon     0.00-9.57        10 perc

  Reprodukciós kérdések

  • Mit jelentett egy török betörés egy magyar falu vagy város számára?
  • Mit jelentett a véres kard körbe hordozása?
  • Miben állt Kemény Simon hőstette?
  • Mi volt a csata fordulópontja?

  Gondolkodtató kérdés

  • Miért törtek be gyakran török seregek Magyarországra?

  Csataterek – 6. rész: Hosszú hadjárat, 1443  0.00-6.55        7 perc

  Reprodukciós kérdések

  • Kikből állt a magyar sereg? És a török?
  • A terv szerint kik segítettek volna a magyar csapatoknak? Hogyan?
  • Mi volt a hadjárat célja?
  • Miért nem sikerült az áttörés?

  Gondolkodtató kérdés

  • Szerinted Hunyadi János csapatai miért tudtak többször győzni a túlerőben lévő törökök ellen?
  • Ez a hadjárat győzelem volt vagy vereség? Honnan lehet tudni?

  A nándorfehérvári diadal 1456, animáció     0.00-19.49      20 perc

  Reproduktív kérdések

  • Kik vezették Nándorfehérvár védelmét?
  • Kik voltak a keresztesek? Milyen fegyverük volt?
  • Hogy jutott be Hunyadi serege a várba?
  • Miért voltak a keresztesek tartalékban?
  • Mi volt Dugovics Titusz hőstette?
  • Mi volt a csata fordulópontja?

  Gondolkodtató kérdés

  • Mi történt volna, ha Nándorfehérvár elesik?

  6. Hunyadi Mátyás

  Mondák a magyar történelemből – 13- Mátyást királlyá választják 0.00-9.45        10 perc

  Reprodukciós kérdések

  • Hol volt Mátyás a király halálakor?
  • Miért haragudtak László királyra a magyarok?
  • Hol választották királlyá Mátyást?
  • Kinek köszönhette?
  • Hol találkoztunk már az ő nevével?

  Gondolkodtató kérdés

  • Mikor uralkodott utoljára magyar király Magyarországon Mátyás előtt?

  Csataterek - 7. rész Szabács, 1476    0.00-7.13.       7 perc

  Reprodukciós kérdések

  • Mi volt az ostrom oka és előzménye?
  • Milyen vár volt Szabács? Milyen török katonák védték?
  • Miért emeltek a magyarok külsővédelmi falat?
  • Mi lett a török felmentő sereg sorsa?
  • Milyen csellel vette be a várat Mátyás?

  Gondolkodtató kérdés

  • Szerinted mi az előnye és mi a hátránya egy zsoldos seregnek?

  Csataterek – 8. rész: Kenyérmező, 1479       0.00-7.09        7 perc

  Reprodukciós kérdések

  • Magyarország mely részébe tört be a török sereg?
  • Kik az aszabok? És az akindzsik?
  • Mi volt a magyar sereg legnagyobb erőssége?
  • Milyen esemény fordította meg a vesztesnek látszó csatát?

  Gondolkodtató kérdés

  Kik szászok? Kik az oláhok? Kik a székelyek?

  Mátyás király lakomája, Galeotto Marzio nyomán   0.00-3.15        3 perc

  Reprodukciós kérdések

  • Hogyan étkeztek Magyarországon?
  • Miben volt kiváló Mátyás?
  • Mit csinálnak lakoma alatt?
  • Miről szólnak a dalok?
  • Mit mond a magyarok nyelvéről?

  Gondolkodtató kérdés

  • Szerinted miért furcsa a magyarok nyelvhasználata az itáliai krónikásnak?

  Mesék Mátyás királyról     A kolozsvári bíró           0.00-7.12        7 perc

  Mesék Mátyás királyról       Mátyás szolgái 0.00-6.30        6 perc

  Kérdések

  • Milyen tulajdonságok derülnek ki Mátyásról az első és a második történet alapján?
  • Melyik királyról szól még ilyen sok monda?
  • Szerinted mit jelent az, ha ilyen sok mese és monda él a nép ajkán egy királyról?

  Összefoglalás: A Hunyadiak kora zanza.tv

   

  7.  A királyi hatalom meggyengülése

   

  Ismétlés:  A Hunyadiak kora zanza.tv 

  1. Ulászló és a politikai válság Mátyás halála után 0.00-4.28 4 perc

  Reprodukciós kérdések

  • Hogy nevezték Mátyás törvénytelen fiát?
  • Kik pályáztak a magyar trónra Mátyás után?
  • Mi lett Beatrix sorsa?
  • Mi lett a királyi kincstárral?
  • Mi lett a fekete sereggel?
  • Mit mondtak ki a nemesek a rákosi végzésben?

  Gondolkodtató kérdés

  • Szerinted mi fog történni Magyarországgal?

  Magyarország története 15. rész Dózsa György parasztfelkelése    15.27-19.18.   4 perc

  Reprodukciós kérdések

  • Miért indult el a keresztes hadjárat ? Mikor?
  • Ki vezette?
  • Milyen szó származik a keresztes szó latin megfelelőjéből?
  • Hogyan állt bosszút a nemesség?

  Gondolkodtató kérdés

  • Miért volt tragikus esemény a parasztháború?

  Képek Dózsa Györgyről

  8. A középkori Magyarország bukása

   

  A mohácsi csata – animáció  0.00-21.58      22 perc

  Reprodukciós kérdések

  • Milyenek voltak a magyar-török erőviszonyok?
  • Ki vezeti a magyar sereget? És a törököt?
  • Mi olt a magyar had legütőképesebb fegyverneme?
  • Mi volt a magyar haditerv?
  • Magyar szempontból hogyan kezdődött a csata?
  • Mi volt a csata fordulópontja?

  Gondolkodtató kérdés

  • Történhetett volna-e másképpen?

  képek II. Lajos holttestének megtalálása  

  Magyarország története. A mohácsi csata summázata és következményei 21.49-24.55 3 perc

  Kérdések

  • Mennyivel volt népesebb a Török Birodalom Magyarországnál?
  • Hogy kerülhettük volna el Magyarország e tragédiáját?
  • Mi lett Magyarországgal a vereség után?
  • Mi veszett, mi pusztult el Mohács után?

  Összefoglalás: Jagellók kora Magyarországon zanza.tv

  Filmek otthonra és összefoglaló órára

  • Mondák a magyar történelemből: Jankula,
  • Kemény Simon, Mátyást királlyá koronázzák
  • Csaták, animáció: Nándorfehérvári diadal 1456,
  • A mohácsi csata 1526
  • Csataterek sorozat: Hosszú hadjárat 1443,
  • Szabács 1476, Kenyérmező 1479
  • Mesék Mátyás királyról
  • Magyarország története 9-17. rész

  Ajánlott játék otthona és összefoglaló órára

  Maczkó András oldala

  Okosdoboz

  Tankocka