Eötvös Loránd Általános Iskola
és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Szórakoztató töri

Tartalomjegyzék

A Magyarság történetének kezdetei. Az Árpád-ház

 1. Vándorlás a pusztán

 

Reprodukciós kérdések

 1. Hogy hívták a testvérpárt?
 2. Mi a neve annak a vidéknek, ahová a szarvas vezeti őket?
 3. Miben gazdag ez a terület? Miben szegény?
 4. Hogy szereztek feleséget maguknak?
 5. Melyik két nép rokonságát meséli el ez a történet?

Gondolkodtató kérdések

 1. Mi a szerepe a szarvasnak?
 2. Találkoztál-e már olyan történettel, amelyben leányrablás szerepel?
 3. Milyen életmódra utal a történet?

Reprodukciós kérdések

 1. Mi képezi a jurta alapját?
 2. Mivel burkolják?
 3. Hol megy ki a füst?
 4. Milyen alakú a jurta?
 5. Hol használnak még mindig jurtát?

Gondolkodtató kérdések

 1. Milyen életmód esetén hasznos a jurta?
 2. Szerinted hogyan érték el azt, hogy ne ázzon be a jurta?

Reprodukciós kérdések

 1. Hol találtak íjleleteket a régészek?
 2. Mivel van burkolva az íj?
 3. Mi az íj legfontosabb alapanyaga?
 4. Milyen részei vannak az íjnak?
 5. Mire szolgál az íjgyűrű?
 6. Mennyi idő kell egy íj elkészítéséhez?

Gondolkodtató kérdés

 • Miért volt a kor egyik legfélelmetesebb fegyvere?

Ajánlott játék:

Okosdoboz:

 

 1. A honfoglalás

 

Reprodukciós kérdések

 1. Ki volt Emese?
 2. Honnan kapta Álmos a nevét?
 3. Honnan ismerték a magyarok a Kárpát-medencét?
 4. Milyen különös, teherhordó állat jelenik meg a rajzfilmen?
 5. Hogyan keltek át a folyón?
 6. Hogy nevezik a magyarokat a régi krónikások?
 7. Mi lett Álmos sorsa?

Gondolkodtató kérdések

 • Miért volt szükség vérszerződére és fejedelemválasztásra?

Reprodukciós kérdések

 1. Miért volt vonzó a Kárpát-medence?
 2. Mit kértek a fehér lóért cserébe? Mit jelentett ez?
 3. Kik ellen harcoltak a magyarok az új hazáért?
 4. Meséld el a magyarok hadi taktikáját a csatajelenet alapján!
 5. Ki lépett először az új haza földjére?

Gondolkodtató kérdés

 • Miért alkalmas a Kárpát-medence egy nép hazájának?

Összefoglalás:

 

 1. Az ősi magyar hitvilág. A kalandozások

 

Ismétlés:

Reprodukciós kérdések

 1. Hány fős csapatok vettek részt ezekben a hadjáratokban?
 2. Milyen volt a hadi öltözetük és a fegyverzetük?
 3. Hogyan irányították a sereget?
 4. Mi volt a magyarok jellemző taktikája?
 5. Mi tudja megállítani a magyar támadásokat?

Gondolkodtató kérdés

 • Szerinted mikor hatékony és mikor nem ez a lovasnomád taktika?

Reprodukciós kérdések

 1. Milyen hatalmi viszonyok vannak ekkor Nyugat-Európában, amit őseink kihasználnak?
 2. Milyen negatív tulajdonságokat és tetteket mesél el a krónikás el őseinkről?
 3. Milyen pozitív tulajdonságokat és tetteket mesél el a krónikás el őseinkről?

Reprodukciós kérdések

 1. Melyik országban játszódik a történet?
 2. Miért indul el a hadjárat?
 3. Mit jelent a véres kard körbehordása?

Reprodukciós kérdések

 1. Milyen nagy veszély fenyegette Magyarországot?
 2. Milyen volt a belpolitikai helyzet németföldön?
 3. Miért indult el a hadjárat?
 4. Mi volt a verség oka?

Gondolkodtató kérdés

 • Kit neveztek régebben isten ostorának?

 

 1. A keresztény magyar állam megalapítása

 

Reprodukciós kérdések

 1. Ki volt István apja?
 2. Hogy hívták István feleségét?
 3. Ki volt István fő ellenfele? Mi lett a sorsa?
 4. Eredetileg kinek szánta a pápa a koronát? Miért a magyarok kapták?

Gondolkodtató kérdés

 • Szerinted miért volt fontos, hogy Magyarország is keresztény királyság legyen?

Reprodukciós kérdések

 1. Hol épülnek a várak?
 2. Mi volt a grófok, ispánok feladata?
 3. Minek volt Visegrád az elővára?
 4. Mi volt a vár legfontosabb építménye, központja?
 5. Kinek a nevét viseli Visegrád tornya?

Gondolkodtató kérdések

 1. Mi volt a vár szerepe, feladata?
 2. Mit jelenthet az elővár kifejezés?

0.00-4.30 4 perc

Reprodukciós kérdések

 1. Mi volt Szent István eredeti neve?
 2. Mikor született?
 3. Milyen nyelven tanult meg?
 4. Kinek szóltak az Intelmek?
 5. Mikor avatták szentté?

Reprodukciós kérdések

 1. Hogyan osztotta fel András és Béla az országot?
 2. Miért volt vicces az esküvő?
 3. Melyik mondattól lett dühös Béla herceg?
 4. Mit jelképez a korona és mit a kard?
 5. Hogy halt meg András?
 6. Hova temették el?

Gondolkodtató kérdés

 • Miért házasította össze és koronázta meg Salamont apja már gyerekkorában?

Ajánlott játék:

Tankocka

 

 1. A Magyar Királyság megerősítése

 

Reprodukciós kérdések

 1. Milyen döntő hibát követett el Péter király?
 2. Kiket hívtak haza a magyar főemberek?
 3. Mi lett Péter sorsa?
 4. Mit tett erre Henrik császár?
 5. Hol koronázták királlyá Andrást?
 6. Milyen ostromtechnikákat, eszközöket ismertél fel?

Gondolkodtató kérdés

 • Miért nem folytatták a hadjáratot a németek a hajók elsüllyesztése után?

Reprodukciós kérdések

 1. Ki akarta meghódítani Magyarországot? Mire hivatkozott?
 2. Miért éhezett a német sereg?
 3. Milyen trükkel fordították vissza a német hajókat a magyarok?
 4. Miért került szörnyű helyzetbe a német sereg?
 5. Mi mutatja András király nagylelkűségét?
 6. Miért Vértes a hegy neve?

Gondolkodtató kérdések

 1. Miért a Dunán szállították a hajókat?
 2. A magyarok a “felperzselt föld” taktikáját alkalmazták. Mit jelent ez? Miért lehet hatékony?

Reprodukciós kérdések

 1. Hogy nézett ki Szent László?
 2. Milyen tulajdonságai voltak?
 3. Kik azok a székelyek?
 4. Hol volt eltemetve Szent László teste?

Gondolkodtató kérdés

 • Szerinted mit jelent az, ha valakiről ennyi monda és legenda szól?

Összefoglalás:

 Államalapító Szent Istvántól államgyarapító Lászlóig és Kálmánig zanza.tv

 

 1. A tatárjárás

 

Ismétlés:

Reprodukció kérdések

 1. Milyen fegyvezete és öltözete volt a tatároknak?
 2. És a magyaroknak?
 3. Hogy hívták a tatár vezért?
 4. Mivel védték a magyarok a tábort?
 5. Melyik lovgarend segített nekünk?
 6. Milyen volt a magyarok zászlója?

Gondolkodtató kérdések

 1. Szerinted jó ötlet volt a szekérvár?
 2. Szerinted mi volt a csata fordulópontja?
 3. Szerinted miért győztek a tatárok?

Összefoglalás:

Az Aranybulla és a tatárjárás

 

 1. A „második honalapítás”

 

Ismétlés:

Reprodukciós kérdések

 1. Miért lett fontos vár Óbuda?
 2. Mi vette körül a várat?
 3. Hány szintes volt az épület?
 4. Hogyan fűtötték a fürdőt?
 5. Mivel dühítette fel IV. Béla a bárókat?
 6. Milyen várak épültek a tatárjárás során?

Gondolkodtató kérdések

 1. Mi jellemző a gótikus stílusra?
 2. Hogyan változtatott eddigi politáján IV. Béla?

Reprodukciós kérdések

 1. Kik között zajlott a küzdelem?
 2. Kinek az oldalára álltak a magyarok?
 3. Milyen volt a kunok harcmodora?
 4. Hány fős volt a magyar sereg?
 5. Mi alkotta a magyar had grincét?
 6. Melyik család emelkedik fel a csata után?

Gondolkodtató kérdések

 1. Milyen taktikát alkalmaztak a kunok?
 2. Hogy kerültek a kunok Magyarországra?
 3. Miért álltak a Magyarok Habsburg Rudolf pártjára szerinted?

Filmek összefoglaló órára

Filmek otthonra

 • A lovasíjász
 • Honfoglalás
 • István a király rockmusical
 • Sacra Corona
 • Julianus barát

Játék otthonra

Maczkó András oldala

Okosdoboz

Tankocka

Tanulókártya (regisztráció szükséges)