Eötvös Loránd Általános Iskola
és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Szórakoztató töri

Tartalomjegyzék

Képek a középkori Európa életéből

 

 1. Európa új arca

 

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer az ember

Népvándorlás, germánok, Merovingok, Clodvig 0.00-8,49 9 perc

Reprodukciós kérdések

 1. Mondj két népet, amely részt vett a népvándorlásban.
 2. Ki volt a hunok vezére?
 3. Mi volt a legnagyobb „sorscsapás” a parasztok számára?
 4. Mondj legalább egy különös frank törvényt a vérdíjjal kapcsolatban!

Gondolkodó kérdés:

 • Hogyan szilárdította meg hatalmát a frank vezér?

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer az ember 8. rész

Róma bukása, Bizánc, Iustiniánus 0.0-5,27 5 perc 30

Reprodukciós kérdések

 1. Melyik császár szüntette meg a keresztényüldözést?
 2. Melyik város lett a birodalom új fővárosa?
 3. Hány hajója volt Bizáncnak?
 4. Miért tudott Bizánc sokáig ellenállni a külső támadásoknak?

Gondolkodtató kérdés

 • Szerinted miért bukott el a Római Birodalom?

 

 1. Uradalom

 

A részletek című A középkor 3 című ismeretterjesztő filmből valók:

 • Uradalom, földművelés, önellátó gazdálkodás 0.0-8.09 8 perc

Reprodukciós kérdések

 1. Miért volt nagyon nehéz a jobbágyok élete?
 2. Milyen volt a természeti környezet Európában a középkor elején?
 3. Milyen energiát használtak a középkorban?
 4. Milyen szolgáltatásokkal tartozott a jobbágy a középkorban?

Gondolkodtató kérdés

Szerinted miért nem volt probléma az erdőírtás a középkorban? És miért az ma?

 • Szüret, paraszti ruhák, táplálkozás 39-42.20 3 perc

Reprodukciós kérdések

 1. Hogyan nyerték ki a szőlőből a levét?
 2. Mi volt a leggyakoribb étel?
 3. Mikor ettek húst?
 4. Milyen ruhákban jártak a jobbágyok?

Gondolkodtató kérdés

Miben különbözött táplálkozásuk a mai emberétől?

Ábra a kétnyomásos és a háromnyomásos gazdálkodásról

Összefoglalás:

Ajánlott játék

Okosdoboz

 

 1. A középkori keresztény egyház

 

Ismétlés:

Zanza.tv

Technika és technológia az ezredfordulón, fellendülés, keresztes hadjáratok

 • 00-03-38. Mezőgazdaság, földművelő technikák, malmok 3 perc 30
 • 03-38-6.00. invesztitúra, Canossa, eretnekek, kolduló rendek 2 perc 30

Reprodukciós kérdések:

 1. Mikor szakadt ketté a keresztény egyház?
 2. Milyen két résszé?
 3. Ki indította el a pápaság reformját?
 4. Mi volt a pápa legnagyobb fegyvere?
 5. Kik voltak az eretnekek?

Gondolkodtató kérdés:

 • Szerinted melyik nagyobb hatalom? A császár vagy a pápa?

Az ajánlott filmrészletek Franco Zeffirelli Napfivér, Holdnővér című alkotásában találhatók

 • Szent Ferenc megtérése, a vagyon nem boldogít 38.00-45.37 7 perc 30

Reprodukciós kérdések

 1. Milyen épületekből áll ez a város?
 2. Mi a város neve?
 3. Mit mond a fiú, kinek van joga ítélkezni fölötte?
 4. Mi az apa baja?
 5. Mi a püspöké?

Gondolkodtató kérdés

Mit akar Ferenc (Francesco) voltaképpen?

 • Templomépítés télen, a rend kezdete 54.54-1.01.03  6 perc

Reprodukciós kérdések

 1. Kik voltak Ferenccel a templomba?
 2. Milyen ruhában volt?
 3. Mi a szerzetesek feladata a filmrészlet szerint?

Gondolkodtató kérdés

 • Miért érez Bernardó elégedetlenséget?
 • Mi a lélek temploma?
 • Szerzetesek mezei munkája, Klára csatlakozik a rendhez 1.16.13-1.20.39. 4 perc

Reprodukciós kérdések

 1. Milyen földművelő szerszámot ismertél föl?
 2. Miért nem akartak a parasztok enni adni nekik?
 3. Igazuk volt-e?

Gondolkodtató kérdés

 • Mi volt Klára legfontosabb gondolata?

A leghíresebb magyar ferences rendi szerzetes: Böjte Csaba (kép)

Összefoglalás

 

 1. Az iszlám

 

Ismétlés:

Reprodukciós kérdések

 1. Miket imádtak az arabok Mohamed előtt?
 2. Hogy hívják az egyedüli Istent? Ki a prófétája?
 3. Miért kellett Mohamednek elmenekülnie?
 4. Hányban menekült el? Honnan? Hová?
 5. Hová kerül az ember a halál után?

Gondolkodtató kérdés

 • Honnan ismerős ez a mondat: „Szeresd felebarátodat mint tenmagadat?”

Reprodukciós kérdések

 1. Merre kell fordulni ima közben?
 2. Milyen állatot használnak utazásra az arabok?
 3. Mi az iszlám öt pillére?
 4. MI a 6. parancsolat?
 5. Milyen területeket hódít meg az iszlám?

Gondolkodtató kérdések

 1. Miért akar ilyen hatalmas területeket meghódítani az iszlám?
 2. Miért tud ilyen hatalmas területeket meghódítani?

Összefoglalás:

 

 1. A nyugati keresztény császárság

 

Ismétlés:

Összefoglalás:

Államok a kora középkorban. Egyházi állam, frankok, hűbéri rendszer, gazdaság Zanza.tv

Ajánlott játék:

Maczkó András: Európa térképe az ezredforduló után

 

 1. Lovagi életmód, lovagi erények

 

Ismétlés:

Kérdés:

 • Mi célt szolgált a sodronying?

Kérdés:

 • Milyen részei vannak a páncélnak?
 • Miért ilyen a csizma orra?

Gondolkodtató kérdés:

 1. Miért nevezzük a lovagokat a középkor tankjainak?
 2. Milyen sebességgel kezdődik, milyennel végződik a roham? Miért?

Kérdés: A kép alapján mondd el, hogyan zajlik egy lovagi torna!

Összefoglalás:

 

 

 1. Élet a középkori városokban

 

Ismétlés:

Reprodukciós kérdések:

 1. Melyik országokban vonták be először a rendeket a döntéshozatalba?
 2. Miért torpant meg a fejlődés az 1300-as években?
 3. Hányan haltak meg a nagy pestisjárványban?
 4. Mi erősítette föl a pestis hatását?
 5. Hány évig tartott Európa leghosszabb háborúja?

Gondolkodtató kérdés:

 • Szerinted megint kitörhet Európában ilyen pusztító járvány?

Reprodukciós kérdések:

 1. Miért költöznek a jobbágyok a városba?
 2. Milyen büntetést láttál a filmen?
 3. Hogyan néztek ki a házak, miből épültek?
 4. Milyen ruhát hordtak a városiak?
 5. Hogy aludtak? Hogyan tisztálkodtak?
 6. Melyik város volt a keresztes hadjáratok célpontja?

Gondolkodtató kérdés:

Te szívesen éltél volna egy középkori városban? Miért?

Összefoglalás:

Ajánlott játék:

Maczkó András oldala:

Okosdoboz

  

 1. Humanizmus és a reneszánsz

 

Ismétlés:

Reprodukciós kérdések:

 1. Milyen vicces beavatási szertartások voltak a középkori egyetemeken?
 2. Milyen karok voltak Párizsban?
 3. Mi volt a tananyag?
 4. Miből álltak a vizsgák?
 5. Sorolj fel néhány várost, ahol egyetem működött!
 6. Milyen nyelven kommunikált az értelmiség?

Gondolkodtató kérdés:

 • Mit fejez ki az óriások vállán álló törpe képe?

Feladat: Padtársaddal próbáld meg magyarra lefordítani!

Gondolkodtató kérdések:

 1. Mik a reneszánsz művészet jellemző vonásai?
 2. Miben különböznek az előző kor művészetétől?

Játékok otthonra és összefoglaló órára

Maczkó András oldala

Okosdoboz

Tankocka

Tanulókártya

Filmek összefoglaló órára

 • Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer az ember
 1. A vikingek 27 perc
 2. Katedrálisok, keresztes hadjáratok 27 perc
 3. A százéves háború 26 perc
 4. Quattrocento 27 perc

Filmek otthonra

 1. Jöttünk, láttunk, visszamennénk
 2. Napfivér, Holdnővér
 3. A rózsa neve
 4. A párizsi Notre Dame
 5. Lovagok háborúja
 6. Mennyei királyság
 7. Excalibur (1981)
 8. Robin Hood, a tolvajok fejedelme
 9. Jeanne d’ Arc