Eötvös Loránd Általános Iskola
és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Szórakoztató töri

Tartalomjegyzék

Az ókori görög világ

 

 1. Mi lesz abból, ha három istennő összevész?

 

Thézeusz és Ariadné története 0.00-6.26. 6 perc

Reprodukciós kérdések

 1. Mit küldött Athén adóként Krétának?
 2. Mi lett a sorsuk?
 3. Mi volt Thézeusz első próbája?
 4. Hogy menekült el Daidalosz és Ikarosz?
 5. Mi lett Ikarosz sorsa?
 6. Mit adott Ariadné Thézeusznak?
 7. Milyen végzetes hibát követett el Thézeusz?

Gondolkodtató kérdés

 • Milyen szerepet játszottak az istenek a történetben?

A görögök megérkeznek Trója városához 0.00-6.26. 6 perc

Reprodukciós kérdések

 1. Mi van a görög hajók elején?
 2. Szerinted miért?
 3. Milyen fegyverzetük van a görögöknek?

 A knósszoszi palota rekonstrukciója 0.00-2.38. 2 perc

Képek: A knósszoszi palota ma

Játék a trójai háborúról

 

 1. A görög vallás és az olimpiák

 

Perszephoné története, látványos animáció 0.00-12.50

Reprodukciós kérdések

 1. Ki Perszephoné apja? Ki az anyja?
 2. Érosznak milyen szerepe van a történetben?
 3. Hol élt Hádész Perszephonéval?
 4. Kicsoda Hermész?
 5. Mit mesél el Perszephoné története?

Gondolkodtató kérdés

0.00-2.27. 2 perc

Reprodukciós kérdések

 1. Sorolj fel három görög istent!
 2. Minek voltak az istenei?
 3. Sorolj föl három olimpiai sportágat?
 4. Mi volt a furcsa az sportolókat ábrázoló képeken?

Fellobban az olimpiai láng 0.00-1.00. 1 perc

Gondolkodtató kérdés

 • Szerinted szükség van olimpiai játékokra? Miért?

Játék a görög mitológiáról, istenekról

Maczkó András oldala

Cyber Iskola

 

 1. Hétköznapok Athénban és Spártában

 

Reprodukciós kérdések

 1. Kiről kapta a nevét Athén?
 2. Milyen célt szolgált az Akropolisz?
 3. Miben játszottak a görög színészek?
 4. Mit jelent az olimpiád szó?
 5. Meddig tartott egy lakoma általában?
 6. Hogy itták a bort a görögök?

Reprodukciós kérdések

 1. Mi lett a sorsa a gyenge vagy nyomorék újszülöttnek?
 2. Mit gondolnak a spártaiak arról, aki harcban hal meg?
 3. Hány évesen kezdődik a kiképzés?
 4. Mire nevelik a fiúkat? Milyen módszerekkel?

Gondolkodtató kérdés

 • Szerinted milyen katonák voltak a spártaiak? És milyen emberek?

Mi a mesterséged? – részlet a 300 című filmből 0.00-1.11. 1 perc

Reprodukciós kérdés

 1. Milyen külső jellegzetességei vannak a spártai katonáknak?

Gondolkodtató kérdés

 • Mire céloz a spártai király a kérdéssel?

Összefoglalás:

Zanza.tv: A görög polisz és Spárta

 

 1. A görög-perzsa háborúk

 

Ismétlés:

A görögpolisz és Spárta

Perzsa követek Spártában – részlet a 300 című filmből 6 perc

Kérdés:

 • Nem lett volna hasznosabb és bölcsebb behódolni?

A marathóni csata 0.00-1.53 2 perc

Reprodukciós kérdések:

 1. Mekkora volt a perzsa Birodalom?
 2. Mit akart megbosszulni Dareiosz?
 3. Miért Marathónnál szálltak partra a perzsák?
 4. Mi volt az athéniak haditerve?

Gondolkodtató kérdés

 • Miért nem maradtak ünnepelni Marathónnál a győzelem után?

A thermopülai csata - részlet a 300 című filmből 44.10-52.43. 8 perc

Kérdés:

Jellemezd a spártaiak fegyverzetét és harcmodorát! 0.00-1.42. 2 perc

Reprodukciós kérdés:

 • Milyen csellel csalták be a perzsa hajókat Szalamisz szigetéhez?

Gondolkodtató kérdések:

 • Hasonlított-e ez a csata valamilyen szempontból a thermopülai csatához?

 

 1. Az athéni demokrácia

 

Ismétlés: Kréta, az athéni demokrácia célja 0.00-6.55 7 perc

Reprodukciós kérdések

 1. Mit találtak föl Krétán, amit Mohendzsodáróban is?
 2. Milyen volt a vécé és a fürdőszoba Krétán?
 3. Periklész szerint mi a demokratikus állam feladata?

Gondolkodtató kérdés

Szerinted melyik jobb? A demokrácia vagy az egyeduralom?

Összefoglalás:

Zanza.tv: Perzsa háborúk és az athéni demokrácia

 

 1. Periklész korának műveltsége

 

Ismétlés:

Reprodukciós kérdések

 1. Miben különbözött az athéni színház a maitól?
 2. Mit csináltak a nézők, ami egy mai színházban már furcsa lenne?
 3. Hogy zajlik egy jóslat?
 4. Hogy történt a leánykérés Athénban? És Spártában?
 5. Hol tartották az aprópénzt?
 6. Mi Athén legszebb épülete?
 7. Mit tanultak az iskolában a gyerekek?

Gondolkodtató kérdés

Szívesen éltél volna az Ókori Athénban? Miért?

Összefoglalás:

Zanza.tv: Görög tudomány és művészet

Játék a görög művészetről

Tankocka

 

 1. Nagy Sándor birodalma

 

Ismétlés: Görög tudomány és művészet

Athén és Spárta háborúja 22. 00-25.59. 4 perc

Reprodukciós kérdések

 1. Miért tört ki a háború Athén és Spárta között?
 2. Milyen volt az élet Athénban a háború alatt?
 3. Milyen betegség pusztított Athénban?

Gondolkodtató kérdés

 • Van-e a demokráciának árnyoldala?

Nagy Sándor, a hódító c. film. A ló megszelídítése 17.00-21.15. 4 perc

Reprodukciós kérdések

 1. Mit vett észre Alexandrosz? Mitől rémüldözik a ló?
 2. Hogy nevezte el a lovat?

Gondolkodtató kérdés

 • Milyen tulajdonságok derülnek ki róla a filmrészlet alapján?

Nagy Sándor, a hódító című film 44.14-54.10 10 perc

Reprodukciós kérdések

 1. Hogy néz ki a makedón falanx?
 2. Hogy néz ki a perzsa sereg?
 3. Mit tud minden harcos az idők kezdete óta?
 4. Mi a csata célja Alexandrosz szerint?

Gondolkodtató kérdések

 1. A csata céljában igaza van Alexandrosznak?
 2. Miért mond beszédet a seregnek egy vezér a csata előtt?
 3. Mennyiben más a makedón falanx, mint a görög?

Nagy Sándor, a hódító Bevonulás Babilonba 1.01.30-1.04.45 3 perc

Reprodukciós kérdések

 1. Milyen volt Babilon városa?

Gondolkodtató kérdés

 • Mit jelent az, hogy Babilon olyan szerető, amit megkapni könnyebb, mint elhagyni?

Összefoglalás:

Nagy Sándor és a hellenizmus kora

Film összefoglaló órára

26 perc

Egyszer volt... 6. rész

Filmek otthonra

 • Herkules (rajzfilm)
 • Odüsszeusz utazásai
 • Trója
 • 300
 • Titánok harca
 • Villámtolvaj
 • Nagy Sándor, a hódító

Játék otthonra és összefoglaló órára

Cyber Iskola

Maczkó András oldala

Okosdoboz

Tankockák