Eötvös Loránd Általános Iskola
és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Szórakoztató töri

Tartalomjegyzék

 

 • A polgárosodás kora Magyarországon

  • Rejtélyes rejtvények34. Magyarország a napóleoni háborúk korában

    

   Ismétlés: A felvilágosult abszolutizmus a Habsburg Birodalomban és Magyarországon  5 perc

   Győri csata 1809, animáció   0.00-5.46        6 perc

   Kérdés

   • Mit jelent vajon az utóvédharc és a rendezett visszavonulás?
   • Szerinted miért győztek a franciák?

   A nemzetiségek Magyarországon a XIX. század első felében zanza.hu     5 perc

   Reprodukciós kérdések

   • Magyarország hány százaléka volt magyar nemzetiségű a XIX. század első felében?
   • Mikor lett a magyar államnyelv?
   • Melyik volt a két teljes nemzet?
   • Mi volt a nemzetiségek célja?

   Gondolkodtató kérdés

   • Milyen veszélyei vannak a magyar szempontból a nemzetiségi feszültségeknek?

   A Hídember című film, részlet, az 1825-ös pozsonyi országgyűlés             30.26-39.01 9 perc

   Reprodukciós kérdések

   • Hogyan jellemezi Metternich a jelenet elején a magyarokat?
   • Mire számít Metternich, mi lesz az országgyűlésen?
   • Milyen nyelven beszéltek a pozsonyi országgyűlésen?
   • Mit sérelmezett Széchenyi?
   • Mit ajánlott fel?
   • Miről akarta Metternich meggyőzni őt?

   Gondolkodtató kérdés

   • Szerinted miért volt nagy jelentősége a felajánlásnak?

   35. A reformkor hajnalán

    

   A Hídember című film, részlet, Széchenyi beszámolója nyugat-európai útjáról    8.32-14.05   6 perc

   Kérdés: 

   • Milyen újdonságokat mutat be Széchenyi István?

   Magyarország története 25. Himnusz, reformkori országgyűlések, Széchenyi fellépése 1825-ben        15.04-25-02    10 perc

   Reprodukciós kérdések

   • Miért Erkel Ferenc zenésítette meg a Himnuszt?
   • Hogy kerültek a követek az alsótáblára?
   • Miért nevezték táblának?
   • Ki volt a kortes?
   • Mivel tűnt föl Kossuth Lajos az országgyűlésen?
   • Milyen nyelven írta Széchenyi a naplóját?
   • Mit írt a nagy napról a naplójában?

   Gondolkodtató kérdés

   • Milyen volt az országgyűlés felépítése? Kik vehettek benne részt?

   Ajánlott játék

    

   36. Az első reformországgyűlés

    

   A reformmozgalom kibontakozása Magyarországon zanza.tv        00:00-5:03      5 perc

   Zanza tévé, a reformkor nagyjai, a reformországgyűlések, főbb követelések, viták

   Reprodukciós kérdések

   • Ki vezette a nyelvújító mozgalmat?
   • Mi volt a Hitel fő gondolata?
   • Széchenyi reformok végrehajtásában kikre akart támaszkodni?
   • És Wesselényi?
   • Mit jelent az örökváltság fogalma?
   • Melyik volt Kossuth újságja?
   • Kossuth szerint hogyan kell felemelni Magyarországot?
   • Mit jelent a közteherviselés fogalma?

   Gondolkodtató kérdés

   Szerinted mi volt az, amiben mindegyik magyar politikus egyetértett?

   Kárpáthy Zoltán című film, részlet, az 1838-as pesti árvíz és Wesselényi Miklós 26.19-34.19              8 perc

   Kérdés: 

   • Milyen emberi magatartásformákat mutat be a film?
   • Mi a véleményed róluk?

    

   37. Más úton egy cél felé: Széchenyi István és Kossuth Lajos

    

   Ismétlés: A reformmozgalom kibontakozása Magyarországon zanza.tv     00:00-5:03            5 perc

   A Hídember című film, részlet, Széchenyi és Kossuth vitája          55.32-58.56    3 perc

   Kérdés: 

   • Milyen viták osztották meg a reformkor ellenzékét?

   Rövid összefoglalás Széchenyiről, Kossuthról és kettejük vitájáról    0.00-5.23    5 perc

   Reprodukciós kérdések

   • Minek nevezte Kossuth politikai ellenfelét, Széchenyi Istvánt?
   • Mi volt a jobbágykérdésben Kossuth álláspontja?
   • Ki volt a Pesti Hírlap tulajdonosa?
   • Miért lett Kossuth a főszerkesztője az újságnak?
   • Mi az a cenzúra?

   Gondolkodtató kérdés

   • Ha Kossuth és Széchenyi politikai ellenfelek voltak, akkor miért dolgoztak mindketten a Batthyány-kormányban?

   Képek A korabeli Pesti Hírlap

   Képek A Védegylet

   A reformkori gazdaság és kultúra zanza.tv   0.00-5.20        5 perc

    

   38. Magyarország fejlődése az 1840-es években

    

   Ismétlés:

   Széchenyi és Kossuth            5 perc

   Magyarország története 26. József nádor, Nemzeti Színház, árvíz, közlekedés 0.00-13.29   13 perc

   Reprodukciós kérdések

   • Mi volt József nádor fő célja?
   • Mit köszönhetünk József nádornak?
   • Mi az alcsúti kastélyának az érdekessége?
   • Honnan kapta a nevét a Palatinus strand?
   • Hány százaléka volt magyar Pest lakosságának a XIX. század első felében?
   • Miért volt nagy dolog a Nemzeti Színház megépülése? Mi volt az első neve?
   • Ki volt az árvíz legnagyobb hőse?
   • Az épületek hány százaléka dőlt össze az árvíz következtében?
   • Hogy nevezték a két ló húzta és hogy az egy ló húzta kocsit?

   Gondolkodtató kérdés

   Mi volt a közös a reformkor nagy alakjaiban?

   Magyarország története 26. Lánchíd, 0. km, Petőfi, Teleki Sándor 13.29-25.02   12 perc

   Reprodukciós kérdések

   • Hogyan finanszírozták a Lánchíd építését?
   • Hol van a Lánchíd alapköve?
   • Hányszor ment át Széchenyi István a Lánchídon?
   • Hol van a 0. kilométerkő?
   • Petőfi hogyan barátkozott össze Teleki Sándorral?
   • Hogy ismerkedett meg Szendrey Júliával?
   • Milyen összefüggés van a reformkor és a forradalom között?

   Gondolkodtató kérdés

   Milyennek látod a reformkor korszakát Magyarországon? Éltél volna akkor?

   Filmek otthonra

   • Szaffi, rajzfilm
   • Egy magyar nábob
   • Kárpáthy Zoltán
   • A Hídember
   • Magyarország története 24-26.

   Ajánlott játék otthonra és összefoglaló órára

   Maczkó András

   Okosdoboz