Eötvös Loránd Általános Iskola
és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Szórakoztató töri

Tartalomjegyzék

 

A forradalmak és a polgárosodás kora Európában

27. A francia forradalom első szakasza

 

A forradalom kitörése, Bastille, asszonyok menete, 1789 eseményei         4.50-13.50 9 perc

Reprodukciós kérdések

 • Melyik épületbe kényszerült a nemzetgyűlés a király miatt?
 • Mi történt ott?
 • Milyen épület ostromával kezdődött a forradalom?
 • Hogy néz ez ki ma?
 • Mit mond ki az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata?
 • Kik mentek kenyérért Versailles-ba?

Gondolkodtató kérdés?

 • Szerinted melyik volt a forradalom döntő mozzanata?

Képek a francia forradalomról

28. Az alkotmányos királyságtól a terror bukásáig

 

A király szökésétől a direktóriumig  13.50-27.14    13 perc

Reprodukciós kérdések

 • Milyen végzetes hibát követett el a király
 • Hogyan bűnhődött meg? Kinek a szavazatával?
 • Hogyan halt meg Marat?
 • Mire használták a veszély idején a harangot?
 • Ki volt a terror vezetője? Mi lett a sorsa?
 • Hogyan emelkedett föl Bonaparte Napóleon?

Gondolkodtató kérdések

 • Szerinted miért fordult ilyen szörnyű terrorba a forradalom?
 • Bevált-e Napóleon jóslata?

Képek: Guillotine

29-30. Napóleon felemelkedése és bukása

 

Napóleon című film, részlet. Roham az arcole-i hídnál       0.00-4.30        4.30 perc

Kérdés:

 • Szerinted miért szerették és tartották nagyra Napóleont a katonái?

Napóleon című film, részlet. Az austerlitzi csata     0.00-9.55        10 perc

Reprodukciós kérdések

 • Milyen szokatlan taktikai fogást alkalmazott Napóleon?
 • Milyen szerepe volt a ködnek?
 • Mire jó a szuronyos puska?
 • Napóleon szerint mikor lesz béke Európában?

Gondolkodtató kérdés

 • Szerinted mi a zászló szerepe egy csatában?
 • Miért vert szöget egy katona az ágyúba?

Napóleon című film, részlet. Oroszországi visszavonulás, Napóleon tárgyalása Metternichhel 0.00-10.00      10 perc

Reprodukciós kérdések

 • Milyen tervei voltak az orosz hadjárat után Napóleonnak?
 • Mit nevezett Metternich átmeneti állapotnak?
 • Miért nevezi a Habsburg császárt papának Napóleon?

Gondolkodtató kérdések

 • Mi okozta az orosz hadjárat kudarcát?
 • Mit tartalmazott Ausztria békeajánlata?
 • Miért nem fogadta el Napóleon?
 • Mit jelent az, hogy Mária Lujza lesz az új Marie Antoinette?

Száműzetés Elba szigetére     0.00-4.19        4 perc

Kérdés

 • Hogy élt Napóleon Elba szigetén?
 • Szerinted hogyan érezte magát?

Napóleon című film, részlet. Visszatérés Elbáról     41.40-48.05    7 perc

Kérdés

 • Szerinted miért állt át az ezred Napóleon oldalára?

Összefoglalás: A francia forradalom és Napóleon zanza.tv            6 perc

 

31-32. Az ipari forradalom és társadalmi következményei

 

Ismétlés: A francia forradalom és Napóleon zanza.tv          6 perc

Egyszer volt...23. rész az ipari forradalomról          0.00-13.27      13 perc

Reprodukciós kérdések

 • Milyen találmányok jelentek meg a rajzfilmen?
 • Hány gyerek dolgozott a textilgyárban Angliában?
 • Mikor tiltották be a bányákban a női és a gyerekmunkát?
 • Mi volt a neve Stephenson mozdonyának?
 • Hogyan változott meg Európa lakossága?

Gondolkodtató kérdések

 • Kinek volt előnyös és kinek volt hátrányos az ipari forradalom?

Ipari forradalom, ppt, alámondással 0.00-4.23         4 perc

Reprodukciós kérdések

 • Milyen felfedezéssel indult az ipari forradalom?
 • Mi váltotta ki a közlekedés forradalmát?
 • Miért indult fejlődésnek a vasipar?
 • Ki találta föl a távírót?
 • Milyenek voltak az ipari munkásság élet - és munkakörülményei?
 • Milyen volt a női divat?

Gondolkodtató kérdés

 • Szerinted mit jelent a láncreakció kifejezés, ha a gazdaság fejlődésére használjuk?

Képek: Gyerekmunkások az ipari forradalom idejéből

Összefoglalás: Az ipari forradalom és következményei zanza.tv

Ajánlott játék:

Maczkó András

Tankocka

Filmek otthonra:

 • Danton, 1983
 • Huhogók, 1988 Napóleon 2002 1-4.
 • Waterloo
 • Twist Olivér
 • Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer az ember 22-23.

Ajánlott játék otthonra és összefoglaló órára

Maczkó András

Okosdoboz