Eötvös Loránd Általános Iskola
és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Szórakoztató töri

Tartalomjegyzék

Magyarország a kora újkorban

18. A három részre szakadt ország élete

 

Ismétlés: Magyarország három részre szakadása zanza.tv  5 perc

A Magyar Királyság és a Hódoltság berendezkedése zanza.tv        7 perc

Reprodukciós kérdések

 • Milyen három részre szakadt Magyarország? Ki uralta ezeket a területeket?
 • Ki volt Fráter György?
 • A Magyar királyságban melyik városban ülésezett az országgyűlés.
 • Hogyan fizették a végvári katonákat?
 • A török hódoltság területén kié volt minden föld?
 • Kinek adták ki szolgálati birtokként?
 • Milyen adókat szedtek a hódoltságban? Mi jelent a kettős adózás?

Gondolkodtató kérdés

 • Melyik jobb szerinted a szolgálati birtok vagy az örökbirtok?
 • Melyik bánik jobban a földdel, a szolgálati birtok tulajdonosa vagy az örökbirtok tulajdonosa?

Képek: Török kori emlékek Magyarországon

Képek: Török műemlékek Magyarországon

Az erdélyi fejedelemség zanza.tv      0.00-2.34        3 perc

 Reprodukciós kérdések

 • Mit jelentett régebben a tündér szó?
 • Miért nem foglalta el a török Erdélyt?
 • Milyen viszonyban volt Erdély a Török Birodalommal?
 • Mi volt számára megtiltva?

Gondolkodtató kérdés

 • Mennyire volt független Erdély szerinted?

Ajánlott játék:

Tankocka

19. Végvári harcok-végvári hősök

 

Ismétlés: A Magyar Királyság és a Hódoltság berendezkedése zanza.tv

Eger várának átépítése az 1552-es ostromig 0.00-4.22        4 perc

Reprodukciós kérdések

 • Mi volt nagyon veszélyes Eger számára?
 • Mivel osztották ketté a várat!
 • Milyen célt szolgált a földtöltés és a palánk?

Gondolkodtató kérdés:

 • Szerinted a bástya miért ugrik ki a fal síkjából?

Egri vár 1552-es rekonstrukciója, animáció 0.00-3.00        3 perc

Dobó esküje    0.00-1.51        2 perc

Kérdések

 • Szerinted miért nem szabad a törökkel levelezni?
 • Mi jelent az, hogy inkább kevés oroszlán, mint sok nyúl?
 • Miért kellett az ostrom előtt megesketni a vár védőit?

Eger ostroma 0.00-2.20         2 perc

Kérdés

 • Szerinted miért győzhettek a magyarok?

Kárpátia: Summáját írom... látványos filmrészletekkel       0.00-3.46        4 perc

Kérdés

 • Szerinted miért volt nagyon fontos az egri diadal?

Szigetvár ostroma, animáció 0.00-26.23      26 perc

Reprodukciós kérdések

 • Hányadik hadjáratát vezette Magyarország ellen Szulejmán?
 • Mi volt az ő életének legboldogabb pillanat? Miért?
 • Miért nevezték vajon Szigetvárnak a várt?
 • Mi volt a török hadjárat célja?
 • Miért voltak hatékonyak az új típusú végvárak?
 • Milyen szinten volt felfegyverezve és katonákkal ellátva a vár?
 • Mi az ostromsánc?
 • A török műszaki csapatok mivel segítették az ostromot?
 • Mit csinált a felmentő sereg?
 • Mi történt Szigetvár ostroma után?

Gondolkodtató kérdések

 • Miért volt augusztus 29-e a török szerencsenapja?
 • Mi volt az ostrom döntő mozzanata?
 • Szerinted miért döntött Zrínyi a kirohanás mellett?

Ajánlott játék:

Maczkó András:

Tankocka

 

20. Reformáció és katolikus megújulás Magyarországon

 

Rövid összefoglalás a reformációról Magyarországon         0.00-2.00        2 perc

Kérdések

 • Mikor és hogyan kezdődött a reformáció?
 • Kik azok a protestánsok?
 • Miben játszott még fontos szerepet a reformáció a vallás megújítása mellett?
 • Kik terjesztették el leginkább Magyarországon a reformációt?
 • Mondj 1-2 híres embert Magyarországon, aki protestáns vallású!

A vizsolyi Biblia Sátoraljaújhelyen   0.00-2.54        3 perc

A vizsolyi Biblia újra nyomása         0.00-2.11        2 perc

 Kérdések

 • Hogyan készült a papír?
 • Hány oldalas a könyv?
 • Mi kellett hozzá akkoriban, hogy ki tudják nyomtatni?

Képek: Képek a vizsolyi Bibliáról

Összefoglalás: Reformáció és katolikus megújulás Magyarországon        7 perc

 

21. Az Erdélyi Fejedelemség aranykora

 

Ismétlés:

Reformáció és katolikus megújulás Magyarországon          7 perc

Az Erdélyi Fejedelemség kialakulásától Bocskaiig 6 perc

Reprodukciós kérdések

 • Melyik ország királya volt Báthori István az erdélyi fejedelmi cím mellett?
 • Hogy próbálta a Habsburg császár feltölteni a háború miatt kiürült kincstárát?
 • Kik azok a hajdúk?

Gondolkodtató kérdés

 • Mit írt Bocskai a végrendeletében?

Képek: A reformáció genfi emlékműve Bocskai szobrával

Hajdútánc korabeli hangszerekkel, korabeli öltözékben      0.00-5.13        5 perc

(Elég 2-3 perc is.)

Kérdés:

 • Van olyan dallam, amit felismersz?

Cseh Tamás: Hajdútánc 0.00-2.45     3 perc

Kérdés:

 • Milyen volt a hajdúk élete a dal alapján?

Az erdélyi fejedelemség aranykora zanza.tv             6 perc

Reprodukciós kérdések

 • Kinek az arcképe volt régebben a pénzeken?
 • Melyik magyar pénzen van Bethlen Gábor arcképe?
 • Hogyan fejlesztette Erdély gazdaságát?
 • Mire fordította a befolyó kétszer annyi pénzt?
 • Melyik háborúba avatkozott be, ki ellen harcolt?
 • Miért nem lett király Bethlen Gábor?

Gondolkodtató kérdések

 • Szerinted miért tartjuk Bethlen Gábort Erdély legnagyobb fejedelmének?

22. Habsburg-ellenes harcok a XVII. században

 

Ismétlés: Az erdélyi fejedelemség aranykora zanza.tv        6 perc

A szentgotthárdi csata és a vasvári béke       0.00-20.42      21 perc

Reprodukciós kérdések

 • Hová vezetett hadjáratot Zrínyi Miklós? Mi volt a célja?
 • Hogyan kezdődött – mint szinte mindig – a török hadjárat?
 • Hogyan töltötték meg a korban a puskát?
 • Hol kötötték meg a békét?
 • Mi volt a két fél célja a békekötéskor?
 • Mit tartalmazott a vasvári béke?
 • Hogyan halt meg Zrínyi Miklós?
 • Milyen hadászati-haditechnikai fordulat jele volt a szentgotthárdi keresztény győzelem?

Gondolkodtató kérdés

 • Szerinted miért tartja a magyar történelmi tudat szégyenteljesnek a vasvári békét?

Összefoglalás: A magyar rendek és a Habsburg udvar konfliktusai zanza.tv         6 perc

 

23. A török kiűzése Magyarországról

 

Ismétlés: A magyar rendek és a Habsburg udvar konfliktusai zanza.tv      6 perc

Bécs ostroma 1683, lengyel felmentő sereg érkezése, filmrészlet   7 perc

 Kérdések

 • Mi volt a keresztény, lengyel sereg zászlaján?
 • Mi volt a lovasok hátán? Szerinted miért?
 • Kik voltak azok, akik elhagyták a török sereget szerinted?
 • A lovasoknak miért pisztolyuk volt, miért nem puskájuk?

Benczúr Gyula: Buda visszavétele című képe 3D-ben, zenével      0.00-3.42        4 perc

Kérdések

 • Melyik pillanatot ábrázolja a festmény?
 • Szerinted ki a központi alak?
 • Mivel jelzi a festő, hogy ő a legfontosabb személy?

A török kiűzése Magyarországról, rövid összefoglalás        3 perc

Kérdések

 • Mi volt az előzménye a törökellenes magyarországi keresztény hadjáratnak?
 • Melyik volt szerinted a döntő ütközet?
 • Mi maradt néhány évig még török kézen?

A zentai csata, rövid animáció 0.00-3.03      3 perc

Kérdések

 • Milyen hibát követett el a török sereg?
 • Miért tudta felülmúlni a keresztény sereg a törököt?
 • Mi a jelentősége annak, hogy szultán vezette sereg szenvedett vereséget?
 • Mikor történt ilyen utoljára Európában?

Összefoglalás: A törökök kiűzése Magyarországról           6 perc

 

24. „Istennel a hazáért és a szabadságért!”

 

Ismétlés: A törökök kiűzése Magyarországról        6 perc

Magyarország története 21. A szabadságharc kezdete 0-00-8.26    8 perc

Reprodukciós kérdések

 • Ki volt Rákóczi szövetségese?
 • Miért tért haza II. Rákóczi Ferenc?
 • Hány emberrel kezdődött a felkelés? Mekkora volt a sereg a csúcson?
 • Hogyan fogadta az összegyúlt sereg Rákóczit? és Rákóczi a sereget?
 • Milyen nyelve vezényelték kezdetben a kuruc sereget?
 • Mi volt az első címe Rákóczinak?
 • Mivé választották a szécsényi országgyűlésen?

Gondolkodtató kérdések

 • Szerinted kik a nemtelenek?
 • Miért volt fontos, hogy nemesek is csatlakozzanak a jobbágyokhoz?

A Rákóczi-szabadságharc első évei  13.32-18.16    5 perc

Reprodukciós kérdések

 • Milyen területeket foglaltak el a kuruc hadak az első években?
 • Milyen színű volt Rákóczi zászlaja?
 • Milyen szabályok voltak a kuruc seregben?

Gondolkodtató kérdés

 • Miért volt fontos Rákóczit fejedelemmé választani?
 • Mi az a portya?

Csatajelenet a Rákóczi hadnagya című filmből        0.00-2.32        2,5 perc

Kérdések

 • Tudod, hogy mi az aláfestő zene címe?
 • Milyen színű volt a kurucok egyenruhája?
 • Kik voltak jobban felszerelve? Miért?

Rákóczi utolsó tárgyalása és a szatmári béke           23.55-29.20    6 perc

Reprodukciós kérdések

 • Mire akarta a követ Rákóczit rávenni, és mit kínált cserébe?
 • Miért utasította vissza a megegyezést a fejedelem?
 • Mit tartalmazott a szatmári béke?
 • Miért utasította vissza Rákóczi a szatmári békét?
 • 5 Hová ment száműzetésbe? Hol nyugszik most?

Gondolkodtató kérdés

 • Mi a véleményed a fegyverletételről, mit gondolsz, előnyös vagy inkább hátrányos volt hazánk számára a szatmári béke?

Csínom Palkó, Balogh Ádám nótája, Kárpátia feldolgozása                       0.00-3.18. 3 perc

Összefoglalás: A Rákóczi-szabadságharc zanza.tv  6 perc

 

25. Hazánk a Habsburg Birodalomban

 

Ismétlés: A Rákóczi-szabadságharc zanza.tv           6 perc

A Magyar Királyság a Habsburg Birodalomban zanza.tv    6 perc

Reprodukciós kérdések

 • Hol volt a Helytartótanács
 • Helyreállt-e Magyarország területi egysége?
 • Milyen népek települtek be Magyarországba?
 • Milyen szerepük volt a szerbeknek?
 • Hány % lett a magyarság aránya?

Gondolkodtató kérdés

 • Szerinted milyen előnyei és milyen hátrányai vannak a soknemzetiségű országnak?

Mária Terézia (2017) című film előzetese    1 perc

Magyarország története, Életünket és vérünket        0.00-2.00        2 perc

Kérdések

 • Hány gyereke volt Mária Teréziának?
 • Miért kellett az országgyűlés segítségét kérni?

Kultúra, kastélyok, Eszterháza, opera           0.00-7.48        8 perc

Reprodukciós kérdések: 

 • Mit emelt ki Magyarországról az utazó?
 • Mit építettek Vácott Mária Terézia érkezésére?
 • Milyen típusú épületből épült sok a XVIII. században?
 • Milyen híres zenész játszott Eszterházán?
 • Milyen intézményt vezetett be Mária Terézia a magyarok számára!
 • Milyen operai szerepet mintázott Mozart Mária Teréziáról?

Képek Mária Teréziáról

 

26. A kalapos, de alapos II. József

 

Ismétlés: A Magyar Királyság a Habsburg Birodalomban zanza.tv           6 perc

Magyarország története 24. II. József, felvilágosult abszolutizmus, Madéfalva     16.20-25.22               9 perc

Reprodukciós kérdések

 • Miért híres Madéfalva?
 • Kik azok a székelyek?
 • Mi lett a sorsuk?
 • Mit tett II. József a halálos ágyán?

Gondolkodtató kérdések

 • Kik azok a rendek?
 • Miért nem szerették a magyarok II. Józsefet?

Hadászati balfogások, II. József szerencsétlen török elleni hadjárata, 1788. karánsebesi csata 0.00-4.14           4 perc

Reprodukciós kérdések

 • Mi késztette Józsefet a hadjárat elindítására?
 • Mi volt a hadjárat célja?
 • Milyen kór pusztította a sereget?
 • Mi okozta a sereg tragédiáját? Meséld el!
 • Hány ember halt vagy sebesült meg az „ütközetben”?

Gondolkodtató kérdés 

 • Milyen hadvezér volt szerinted II. József?

Összefoglalás: A felvilágosult abszolutizmus a Habsburg Birodalomban és Magyarországon zanza.tv

Filmek otthonra

 • Egri csillagok
 • A törökfejes kopja
 • A koppányi aga testamentuma
 • A rab ember fiai
 • A beszélő köntös
 • Erdély aranykora
 • Rákóczi hadnagya
 • A Tenkes kapitánya
 • Mária Terézia

Játék otthonra és összefoglaló órára

Maczkó András oldala

Okosdoboz

Tankocka