Diákönkormányzat

Tartalomjegyzék

Pontverseny

 AZ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATA OSZTÁLYOK KÖZÖTTI PONTVERSENYT HIRDET AZ ALÁBBIAK SZERINT 

A versenyben a felső tagozatos osztályok vesznek részt. Az egyes versenyszámokat a feltüntetett időpontokban rendezzük meg, illetve értékeljük. A verseny állása az előcsarnokban lévő diák-önkormányzati hirdetőtáblán folyamatosan nyomon követhető.

A pontverseny 2017. május 25-én zárul.

Az ünnepélyes díjátadásra a tanévzáró ünnepélyen és/vagy a ballagáson kerül sor.

Díjazás: I. díj           II. díj           III. díj

VÁNDORKUPA  OKLEVÉL    OKLEVÉL

OKLEVÉL

SZABADNAP

VERSENYSZÁMOK:

Tantermek:

  • dekoráció (időszerűség),
  • tisztaság,
  • otthonosság,
  • virágok (locsolás)

Értékelési, ellenőrzési időpontok:

  1. 2016. október 17-21. és
  2. 2017. március 6-14,
  3. 1-2-szer a tanév során véletlenszerűen kiválasztott időpontban

Szerezhető (alkalmanként): 30-0 pont (az értékelők pontszámainak kerekített átlaga)

Értékel: DÖK vezető és helyettes, DÖK segítő tanár, Kuba Gábor ig., Peerné Baksa Gabriella ig. h, Németh Józsefné valamint más felkért személyek.

Tanulmányi eredmény:

az osztály félévi átlaga alapján

Szerezhető: 30-0 pont

Papírgyűjtés:

(sorrend =gyűjtött papír (kg) osztva az osztálylétszámmal)

Időpontok: 2016. október 1-október 16-ig és 2017 tavaszán

Szerezhető (alkalmanként): 30-0 pont (+papírszabadnap, ld. külön)

Tanulmányi versenyek:

(vers- és prózamondó, angol, helyesírási, informatika, matematika, kreatív, rajz, stb.)

Egy osztály versenyenként csak 1 csapatot indíthat.

Az egyéni versenyben osztályonként 2 versenyző indulása, illetve helyezése számít.

Szerezhető (alkalmanként): egyéni indulók 5-5 pont, csapat indulása 10 pont.

I. hely- 7 pont,   II. hely- 5 pont,   III. hely- 3 pont,   IV. hely- 2 pont,   V. hely- 1 pont

Sportversenyek:

Csak azok számítanak, amelyeket a felső tagozat valamennyi évfolyama részére meghirdetünk! Egy osztály versenyenként csak 1 csapatot indíthat! Egyéniben osztályonként 2 versenyző indulása, illetve helyezése számít!

Szerezhető (alkalmanként): egyéni indulók 5-5 pont, csapat indulása 10 pont

I. hely- 7 pont,   II. hely- 5 pont,   III. hely- 3 pont,   IV. hely- 2 pont,   V. hely- 1 pont

A versenykiírást az osztályok képviselői 2016. szeptember 10 -i ülésükön elfogadták!

Budapest, 2016. szeptember 10.

Vincze László  a diákönkormányzatot segítő tanár

Balázs Panni a diákönkormányzat vezetője