Diákönkormányzat

Tartalomjegyzék

 

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE A 2017/2018. TANÉVRE

A tanulók érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére iskolánkban diákönkormányzat működik. 

A diákönkormányzat feladatai és céljai:

A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat legfontosabb feladatai közé tartozik a tanulói jogok képviselete, az iskolai ünnepségek és megemlékezések szervezésében való részvétel, szabadidő tartalmas eltöltésének biztosítása és a jó tanár-diák kapcsolat fenntartása.

A diákévek tartalmassá, emlékezetessé tételéhez, a jogok gyakorlásával segít felkészülni az állampolgári szerepre. A diákönkormányzat tagjai részt vesznek az iskola kulturális programjain, szükség esetén azok szervezésében, a hagyományápolásban, hagyományépítésben. Célunk ezen felül olyan ifjúsági szervezet létrehozása, melyben a tagok, és rajtuk keresztül az iskola diákjai örömmel és aktívan vállalnak feladatokat, saját kreatív ötleteikkel állnak elő, a megvalósításban is tevékenyen részt vesznek, és ezáltal személyiségüket és környezetüket fejlesztik. 

Mivel Diákönkormányzatunk érdekképviseleti szerv, jogainkat és kötelességeinket a közoktatási törvény és a DÖK SZMSZ is tartalmazza. A jogok gyakorlásának demokratikus keretei adottak iskolánkban, folyamatos a kapcsolattartás az iskolavezetéssel, a tantestülettel és az osztályokkal. A DÖK három fontos jogát gyakorolhatja iskolánkban: a tájékozódási jogot, a véleménynyilvánítási jogot és az egyetértési jogot. 

Iskolánkban a diákönkormányzat egy belülről építkező szervezet. Élén a mindenkori, a DÖK-képviselők által megválasztott Diákelnök áll. Az ő irányításával dolgozik a Diáktanács, amelyben a 5. évfolyamtól kezdve minden osztály minimum 2 taggal képviselteti magát. 

Az iskolai Diákönkormányzat munkáját tehát a Diáktanács irányítja, munkáját az igazgató által megbízott pedagógus, az előző évekhez hasonlóan Vincze László segíti.

A 2017/2018-es tanévre tervezett programok

Szeptember:

 • Alakuló DÖK gyűlés, tisztségviselők választása, diákokat érintő események, rendezvények ismertetése
 • Munkaterv készítése, elfogadása
 • DÖK pontverseny szervezése, kihirdetése
 • Papírgyűjtés szervezése
 • Diákparlament összehívása
 • Házirend áttekintése 
 • Iskolarádió beindítása, felelősök kijelölése

Október:

 • Diákparlament
 • Október 6-i és október 23-imegemlékezések
 • Diákok kötelességeinek áttekintése

November:

 • Diákok jogainak közös feltérképezése
 • Látogatás a XVIII. kerületi városházán
 • Alapítványi vagy DÖK Bál szervezése

December:

 • Mikulás az iskolában
 • Fenyőfa, előtér díszítése
 • Karácsonyi ünnepség

Január:

 • Félévi munka értékelése, második félév programja, feladatai
 • Farsangi bálkirály és bálkirálynő választás

Február:

 • Farsang
 • Valentin nap

Március:

 • Március 15-i megemlékezés
 • Alapítványi vagy DÖK Bál szervezése

Április:

 • Eötvös Gála
 • Papírgyűjtés szervezése
 • Látogatás a Parlamentben 

Május:

 • DÖK mozi vagy kirándulás (Láthatatlan kiállítás)
 • DÖK pontverseny vége

Június:

 • Pedagógusnap
 • Javaslatok gyűjtése a következő tanév tervezéséhez
 • Diákönkormányzat munkáját segítő diákok elismerése
 • Éves DÖK munka értékelése: programok, rendezvények, ünnepélyek értékelése
 • DÖK nap megszervezése
 • Ballagás, Évzáró: az éves pontverseny eredményhirdetése

Budapest, 2017. szeptember 6.

 

 

Vincze László DÖK segítő pedagógus